การบริหารความเชื่อ – Amazing AEC

0
393

การบริหารความเชื่อ


ปัญหาของรัฐบาลในขณะนี้คือคน “เชื่อว่า” รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้และ “เชื่อว่า” ทีมเศรษฐกิจใหม่เก่งสู้ทีมเก่าไม่ได้ “ความเชื่อ” นั้นเป็นเรื่องที่ฝังหัวประชาชน ซึ่งอาจจะเป็นความจริงหรืออาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้ และความเชื่อของประชาชนแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็ยังแตกต่างกันออกไปได้อีก
ผู้บริหารบางคนก็มี “ความเชื่อ” ว่าถ้าตั้งใจทำงานให้เต็มที่เดี๋ยวประชาชนจะรู้เองว่าเขานั้นเก่ง และ ความเชื่อดังกล่าวก็จะฝังหัวจนผู้บริหารคนนั้น ไม่สนใจที่จะ บริหารความเชื่อ ของประชาชน ซึ่งมีให้เห็นอยู่ในทุกรัฐบาล “ความเชื่อ” นั้นเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงกันได้ แต่ต้องมีขั้นตอน ใช้ความพยายาม และเ วลา จะเปลี่ยนแปลง “ความเชื่อ” ของคนได้จึงต้องมีการวางยุทธศาสตร์ให้ดี และ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า การบริหาร หรือ การทำงานจริง ๆ และที่สำคัญควรจะวางยุทธศาสตร์ทั้งสองเรื่องให้คู่ขนานกันไป
การที่จะบริหารความเชื่อให้สำเร็จนั้นจะต้องมองปัญหาให้ทะลุ ถ้ารู้จักถามคำถามหลายๆคำถาม เราจะมองปัญหาทะลุจนมองเห็นรากของปัญหาและจะได้คำตอบว่าควรจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น

 1. ทำไมเศรษฐกิจไทยจึงติดลบมาก?
  ตอบ เป็นเพราะโควิด-19
 2. ทำไมประเทศอื่นจึงติดลบน้อยกว่าทั้งที่ติดโควิด-19 มากกว่า?
  ตอบ เป็นเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ ขาดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเจอผลกระทบเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่า
 3. ทำไมโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอ่อนแอ?
  ตอบ เพราะไทยไม่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ การลงทุนของรัฐบาลและเอกชนไร้ทิศทาง จึงเติบโตได้น้อยลงและขาดความสามารถในการแข่งขัน
 4. ทำไมไทยจึงไม่มียุทธศาสตร์?
  ตอบ เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องยุทธศาสตร์ประเทศ ไม่เข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์
 5. วันนี้ไทยเรามียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนแม่บทแล้ว ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปหรือไม่?
  ตอบ ไม่หมด เพราะยุทธศาสตร์และแผนแม่บทก็ยังเขียนโดยหน่วยงานเดิมๆ ถึงแม้จะมีความพยายามระดมความเห็นฝ่ายต่างๆ แต่คนเขียนยังเป็นคนเดิมก็เลยเขียนแบบเดิมๆ
 6. จะต้องแก้ยุทธศาสตร์ชาติก่อนใช่หรือไม่ ปัญหาจึงจะหมดไป?
  ตอบ ไม่ต้องแก้ยุทธศาสตร์ชาติเพราะเขียนครอบคลุมทุกอย่างเอาไว้แล้ว ทำอะไรก็ได้ แต่ควรไปแก้ที่แผนแม่บทฯจะทำได้เร็วกว่าและตรงประเด็นมากกว่า
 7. เมื่อแก้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแล้วปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่?
  ตอบ ถ้าแก้ไขแผนแม่บท ฯ อย่างถูกต้อง ปัญหาพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจขาดความสามารถในการแข่งขันนั้นจะถูกแก้ไข แต่กว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลานาน ทำให้ประชาชนซึ่งกำลังเดือดร้อนอยู่นั้นยังเดือดร้อนต่อไป และ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็จะยังไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น
 8. แล้วจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร จึงจะสำเร็จ?
  ตอบ ต้องทำให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี “ความเชื่อ” ในทีมเศรษฐกิจ และ ให้ความร่วมมือด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ
 9. ทีมเศรษฐกิจใหม่ มี “ความน่าเชื่อถือ” มากพอที่จะทำให้ประชาชนร่วมมือหรือไม่?
  ตอบ ไม่เพียงพออย่างแน่นอน ต้องใช้ คนที่ประชาชนเชื่อถือมากกว่ามาช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ทีม คนนั้นคือตัวนายกฯเอง
 10. แต่ประชาชนก็ไม่เชื่อว่านายกฯจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้?
  ตอบ ก็ต้องวางยุทธศาสตร์ในการทำงานและการสื่อสารจนประชาชนเกิด “ความเชื่อ” ดังกล่าว
 11. จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องสร้างให้ประชาชนเกิด “ความเชื่อ” ในนายก ฯ และ ทีมเศรษฐกิจใหม่?
  ตอบ จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัญหาเศรษฐกิจที่ไทยกำลังเผชิญอยู่นั้น หนักมาก และ ไม่เคยเผชิญปัญหาเช่นนี้มาก่อน การร่วมมือร่วมใจกับรัฐบาล และ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะแก้ได้สำเร็จ เหมือนกับที่คนไทยทั้งประเทศร่วมมือกับ ศบค.ในการใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคมฯ
 12. มีการจัดตั้ง ศบศ.แล้ว ประชาชนน่าจะให้ความร่วมมือ?
  ตอบ ตั้งการจัดศบศ.ไม่ใช่คำตอบ แต่ยุทธศาสตร์การทำงาน การออกนโยบายและยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้าง “ความเชื่อ” ที่มีต่อ ศบศ.ต่างหากคือคำตอบ จนถึงปัจจุบันประชาชนยังไม่ได้รับรู้อะไรมากนักจาก ศบศ. และ ยังไม่เกิด “ความเชื่อ” ต่อศบศ. ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการชุมนุมของเยาวชนก็จะยิ่งส่งผลกระทบในเชิงลบกับเศรษฐกิจ และ จะส่งผลกระทบในเชิงลบกับทีมเศรษฐกิจใหม่มากยิ่งขึ้นไปอีก
 13. ศบศ.กำลังคิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกเงิน จ้างงานบัณฑิตใหม่ ฯลฯ จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและจะช่วยสร้าง “ความน่าเชื่อถือ” ให้กับทีมเศรษฐกิจใหม่ ได้หรือไม่?
  ตอบ ไม่ช่วย เพราะเป็นมาตรการเดิม ๆ เน้นการแก้ปัญหาระยะสั้น ยังไม่ได้แสดงว่าทีมใหม่คิดอะไรได้ไกลและดีกว่าทีมเก่า

การบริหารความเชื่อ
การบริหารความเชื่อ
[smartslider3 slider="9"]