ตำแหน่งไทยและอาเซียน ในโลกหลายขั้วอำนาจ

0
10

ตำแหน่งไทยและอาเซียน ในโลกหลายขั้วอำนาจ โดย อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระ

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 22พ.ค.66 ทาง FM100.5 ดำเนินรายการโดย อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล และ อนัญพัทธ์ อภิสิทธิ์ยะกุล

[smartslider3 slider="9"]