มหันตภัย AI ทำลายล้างโลก?

0
44

มหันตภัย AI ทำลายล้างโลก? โดย อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระ

ในรายการ “Good Morning ASEAN” 5 มิ.ย.66 ทาง FM 100.5 ดำเนินรายการโดย อิสรีย์ ศรีวิชาญกุล และ วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น

[smartslider3 slider="9"]