ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 24 ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข (1)

0
329

ท่านที่สนใจอ่านบทความของผมตอนนี้แฟนเพจเสร็จแล้วครับ สามารถอ่านย้อนหลังและแสดงความเห็นได้อีกช่องทางหนึ่งที่ https://www.facebook.com/KasemsantAec  นะครับ

และที่แฟนเพจนี่เองที่แฟนคอลัมน์นี้ถามผมว่า วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบัน อะไรเป็นประเด็นที่ผมเป็นห่วงที่สุด

ผมตอบว่านอกจากปัญหา “การขาดยุทธศาสตร์” แล้วไทยยังอีกมี 2 ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้

ปัญหาเร่งด่วนแรกคือการแตกแยกขาดความสามัคคีของคนในประเทศ ปัจจุบันคนไทยเราแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างชัดเจน แต่ไม่ได้แบ่งฝ่ายทางความคิดหรืออุดมการณ์อย่างประเทศที่เจริญแล้วเขาเป็นกัน แต่นี่เราแตกแยกแบบแตกแยกทุกเรื่อง ถ้าฝ่ายตรงข้ามคิด พูด ทำอะไร อีกฝ่ายจะคัดค้านหมดทุกเรื่อง

ที่สำคัญก็คือ การแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับฝ่ายตรงข้ามนั้นแสดงออกอย่างรุนแรง หยาบคายมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือในการแสดงความไม่เห็นด้วยกับฝ่ายตรงข้ามนั้นได้มีความพยายามที่จะดึงเอาสถาบันมาอ้างอิงด้วย อันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

สังเกตดูสิครับทุกเรื่องราวในประเทศนี้ สองฝ่ายที่แตกแยกกันอยู่สามารถหยิบเอามาด่าทอฝ่ายตรงกันข้ามได้ทุกเรื่องเลย

หนทางในการสร้างความปรองดองนั้นไม่ง่ายเลย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะพยายาม ปัจจุบันผมยังไม่เห็นใครหรือองค์กรใดถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้จงได้ คนที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความปรองดองถ้าไม่หันไปถือหางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียแล้ว ก็เก็บตัวเงียบเพราะกลัวจะเปลืองตัว น่าเสียใจนะครับ

การที่หน่วยราชการวางตัวนิ่งเฉยทำตัวเป็น “ไทยพันธุ์เฉย” ก็เป็นตัวเร่งให้ความแตกแยกบานปลายยิ่งขึ้น หลายเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายนำมาโจมตีฝ่ายตรงกันข้าม ถ้าฝ่ายราชการออกมาชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างจริงจังและขยันขันแข็ง ผมว่าความเข้าใจผิดระหว่างกันจะลดลงไปได้เยอะ

ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 24 ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข (1)
ขอบตุณภาพจาก Posttoday.com

ยกตัวอย่างเช่น เรื่องพิพาทพื้นที่ทับซ้อนบริเวณเขาพระวิหาร การปราบปรามยาเสพติด เรื่องจำนำข้าวและประกันรายได้ เรื่องการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทและ โครงการกู้ 2 ล้านล้านบาท หลายๆเรื่องเหล่านี้หน่วยราชการควรจะได้เอาข้อมูลมาชี้แจงในรูปแบบที่ง่ายๆ ให้ทุกฝ่ายเข้าใจได้ เชิญนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมาช่วยเล่าให้ประชาชนเข้าใจให้ตรงกันว่า เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร จะได้เข้าใจให้ตรงกัน การโจมตีกันจะได้จำกัดวงเฉพาะเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนจริงๆเท่านั้น

ตอนนี้มีข่าวจะปฏิวัติออกมาเป็นระยะๆ หลายคนบอกกับผมว่าหมดยุคไปแล้ว ถ้าปฏิวัติอีกทีเมืองไทย “จบ” แน่นอน ผมขอให้ขีดเส้นใต้บทความนี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับว่า คนที่มีกำลังปฏิวัติได้เขาคิดว่า “ก็ปฏิวัติมาตั้งหลายครั้งแล้วประเทศก็ยังอยู่ได้ ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ปฏิวัติอีกซักทีก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร”

เนื้อที่หมด อาทิตย์หน้ามาว่ากันต่อนะครับ

[smartslider3 slider="9"]