ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 36 2 ล้านล้านบาท : เพื่อถนนหนทางและรางรถไฟ!!!

0
357

ในโลกนี้มีอยู่สององค์กรที่ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับ คือ สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD)  และ World Economic Forum (WEF) ซึ่งตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ทั้งคู่

ทั้งสององค์กรมีหลักการในการเปรียบเทียบประเทศต่างๆ คล้ายคลึงกันในการรวบรวมสถิติต่างๆ รวมทั้ง ทำการสำรวจ สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้น ก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณและจัดอันดับ  WEF เขาทำการวัด 144 ประเทศ ขณะที่ IMD เขาจะเลือกจัดอันดับเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศอุตสาหกรรม รวมแล้ว 60 ประเทศครับ

วันนี้ผมจะขอเขียนถึงการจัดอันดับของ IMD  ก่อนนะครับ ผลการจัดอันดับล่าสุดในปี 2556 ไทยเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ที่อันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ ดีขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่ 30 ประเทศใน AEC ที่ทำได้ดีกว่าไทยเราคือ สิงคโปร์ได้อันดับที่ 5 และมาเลเซียได้อันดับที่ 15

ในการจัดอันดับนั้น IMD เขาจะวัดจากปัจจัยหลัก 4 ด้านด้วยกันคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพของรัฐ ด้านประสิทธิภาพของภาคเอกชน และด้านความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทั้ง 4  ด้านนี้ไทยเราได้อันดับที่ 9, 22, 18 และ 48

ในการวัดปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้านนั้นก็จะมีเกณฑ์ย่อยๆลงไปอีก 5 หมวด เช่นในการวัดปัจจัยหลักความพร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นั้นเขาจะวัดจาก 5 หมวดย่อยด้วยกันคือ (1)โครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น เช่น ถนนหนทาง รถไฟ สนามบิน ไทยได้ที่ 25  (2) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ไทยได้ที่ 47  (3) โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ไทยได้ที่ 40  (4) โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ไทยได้ที่ 55 และ (5) การศึกษา ไทยได้ที่ 51

แปลว่า เวลา IMD เขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยยังไม่ดีนั้น เขาไม่ได้หมายความว่าถนนหนทาง และรางรถไฟเราไม่ดีเท่านั้น แต่เขายังหมายความถึง โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการศึกษาของเรายังไม่ดีอีกด้วย

แปลว่าการลงทุน 2  ล้านล้านบาทของรัฐบาลนั้นเป็นเพียงการลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน ถนนหนทางและรางรถไฟ ที่เราได้อันดับที่ 25 ให้ดีขึ้นเท่านั้น แต่การลงทุนครั้งใหญ่นี้อาจจะไม่สามารถยกระดับ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ดีขึ้นจากอันดับที่ 48 เท่าใดนักเพราะเม็ดเงิน 2 ล้านล้านบาทนี้ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุง ด้านอื่นๆ ที่เรามีความพร้อมเกือบบ๊วยใน 60 ประเทศ

สิงคโปร์ที่เขามีความสามารถในการแข่งขันดีเป็นอันดับที่ 5 ของโลกในปีนี้นั้น เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนนหนทางรางรถไฟ นั้นเขามีอันดับดีกว่าไทยเราไม่มากนะครับ คือเขาได้ที่ 16 แต่ที่เขาชนะเราขาดคือ ความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เขาได้ที่ 3 และความพร้อมด้านการศึกษาเขาได้ที่ 4 ครับ

ผมเป็นห่วงว่าการที่ รัฐบาลขยันในการให้ข่าวด้านเดียวว่าไทยเราล้าหลังเรื่องถนนหนทางและรางรถไฟ แต่ไม่ออกมาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของเราก็ยิ่งล้าหลังมากกว่าประเทศอื่นๆ นั้น จะทำให้ไทยเราใช้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดไปผิดทาง และยิ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเราลดลง

ไม่น่าเชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาของไทยที่แย่มาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้คนไทย กลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลถึงกับคิดเรื่องแบบนี้ไม่ออกนะครับ

[smartslider3 slider="9"]