ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 40 การปฏิรูปประเทศ

0
367

ตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังพูดถึงการปฏิรูปประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบการเลือกตั้งให้ปราศจากการซื้อเสียง การปฏิรูปตำรวจ การปฏิรูปการจัดการคอร์รัปชั่น การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ การปฏิรูปการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ฯลฯ

เท่าที่จำได้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราคนไทยประกาศจะปฏิรูปประเทศ เพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล หรือทุกครั้งที่มีการปฏิวัติ เราก็มักได้ยินผู้บริหารชุดใหม่หรือคณะปฏิวัติปฏิรูป ประกาศจะปฏิรูป ประเทศทุกครั้งไป เพียงแต่คำที่ใช้อาจจะไม่ใช่คำว่าปฏิรูปเท่านั้นเอง

ปัญหาของการปฏิรูปประเทศไทยที่ผ่านมาก็คือ เราปฏิรูปกันแต่เปลือกนอก เราปฏิรูปกันแต่ปาก เวลาเราบอก เราจะปฏิรูป เราก็มักจะตั้งบุคคลที่เรา “คิด” ว่าเป็น “คนดีคนเก่ง” ให้มาเป็นประธานคณะกรรมการอะไร ซักอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง แล้วเราก็ปล่อยให้ “คนดีคนเก่ง” คนนั้นไปประชุม เพื่อหาทางปฏิรูป

แล้วเราก็ลงท้ายเหมือนๆกันทุกครั้งคือ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรถูกปฏิรูป ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย

ตอนที่ประเทศไทยเรามีการจัดการเลือกตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย เราก็บอกกันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้น ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เพราะฉะนั้นอาจจะเข้าข้างรัฐบาลได้ “คนดีคนเก่ง” ก็เลยไปกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเราต้องมี “องค์กรอิสระ”  มา “ปฏิรูป” มาการจัดการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจะได้บริสุทธิ์ยุติธรรม

แล้วผลเป็นอย่างไรครับ? วันนี้ทุกคนในเมืองไทยรู้กันดีว่าการเลือกตั้งในเมืองไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศลงไปถึงระดับท้องถิ่น เงินยังมีอิทธิพลอยู่มาก ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือ “องค์กรอิสระ” ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้มาจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมนั้น กลับมีเสียงร่ำลือไม่น้อยว่า องค์กรนี้แหล่ะที่เป็นต้นเหตุให้การซื้อเสียงยังคงมีอยู่ได้ ไม่เกิดการ “ปฏิรูป” การเลือกตั้งอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวัง

“คนดีคนเก่ง” ได้สร้างองค์กรอิสระไว้อีกหลายองค์กรเพื่อการ “ปฏิรูป” อีกหลายๆเรื่อง แต่ผลก็เหมือนๆกันคือ “องค์กรอิสระ” เหล่านี้ไม่สามารถปฏิรูปอะไรได้เลย

สิ่งที่สังคมได้จาก “องค์กรอิสระ” เหล่านี้คือเราได้แปลงคนธรรมดาที่มีรักโลภโกรธหลงให้กลายเป็น “เทพ” เป็นคนที่มี “อิสระ” ในการทำงานแต่ปลอดจากการ “เชื่อมโยงกับประชาชน” และ ปลอดจากจาก “ถูกตรวจสอบ” พูดให้เป็นภาษาวิชาการหน่อยก็คือ “องค์กรอิสระเหล่านี้” ยังขาด “Transparency และ Accountability”

การ “ปฏิรูป” ประเทศจะสำเร็จได้นอกจากจะต้องเป็นการปฏิรูปอย่างมียุทธศาสตร์แล้ว ยังจะต้องมีทั้ง Transparency และ Accountability  นะครับ

Transparency หรือ ความโปร่งใส ในการปฏิรูปนั้นต้องเริ่มโปร่งใสตั้งแต่ว่า เราจะปฏิรูปอะไร ทำไมต้องปฏิรูป จะปฏิรูปให้เป็นยังไง วิธีการในการปฏิรูปจะต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุถึงการปฏิรูปอย่างแท้จริง ความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ “ประชาชน” มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่จะกำหนดว่า จะปฏิรูปอะไรนั่นเลยทีเดียว

การปฏิรูปจะโปร่งใสได้เราต้องมี Roadmap ที่ชัดเจนซึ่งถูกเขียนโดยทุกฝ่ายในสังคม   Roadmap ที่ชัดเจนและเปิดเผยนี่ล่ะครับที่จะเป็นตัวสร้างให้เกิดความโปร่งใส เพราะเมื่อมี Roadmap ทุกคนในสังคมไทยก็จะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันว่าสิ่งที่เรากำลังจะปฏิรูปนั้น จะถูกปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละขั้นตอนอย่างไร เมื่อไหร่และโดยใคร

พื้นที่หมดแล้ว อ่านต่อตอนต่อไปนะครับ

[smartslider3 slider="9"]