ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 42 ปฏิรูปประเทศ ต้องทำแบบนี้ (2)

0
286

อาทิตย์ที่แล้ว ผมเริ่มต้นเอาไว้ว่าการปฏิรูปแบบมาเลเซียที่ประสบความสำเร็จนั้น เขามีหลักการสำคัญ 8  ข้อด้วยกันโดยข้อที่หนึ่งคือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและประกาศเป็น “ยุทธศาสตร์” ทิศทางในการพัฒนาประเทศ วันนี้ผมขอต่อเลยนะครับ

ข้อที่สอง มาเลเซียเขาก็จะเอาเรื่องที่จะปฏิรูปทั้งหมดมาเข้า “แล็ป” ที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมา นั่งระดมสมองกันว่าหัวข้อที่จะปฏิรูปนั้นจะต้องทำอย่างไร จึงจะปฏิรูปได้สำเร็จ ถ้าหากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่อง ที่ต่างประเทศทำได้ดี เขาก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเข้าแล็ปด้วย ถ้าหากจำเป็นต้องไปดูงาน เช่นเรื่อง การจะปฏิรูปการปราบปรามอาชญากรรม มาเลเซียเขาก็ส่งคน ไปเรียนรู้การทำงานของตำรวจนิวยอร์คที่ถือว่า เป็นตำรวจที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก และเอาระบบไอทีของตำรวจนิวยอร์คกลับมาใช้ในมาเลเซียอีกด้วย

ข้อที่สาม เมื่อได้ข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญจาก “แล็ป” แล้วมาเลเซียยังไม่เอาแนวทางการปฏิรูปนั้นมาใช้นะครับ แต่เขาจะเอามาให้ “ประชาชน” ได้รับรู้ วิพากษ์วิจารณ์และเพิ่มเติมแนวทางในการปฏิรูปอีกด้วย ขั้นตอนนี้เขา เรียก “OPEN DAY” ครับ ขั้นตอนนี้เขาให้ความสำคัญมากและ เปิดกว้างสำหรับใครก็ได้ที่สนใจจะร่วมแสดง ความเห็น ซึ่งประชาชนสามารถมาแสดงความเห็นด้วยตัวเองหรืออาจจะส่งความเห็นมาทางอีเมลล์ SMS หรือ ทางอื่นๆที่ประชาชนสะดวก “เวลา” ที่มาเลเซียเขาให้กับขั้นตอนนี้ก็เต็มที่เลยครับ แต่ละเรื่องใช้เวลากันหลายรอบ แต่ละรอบใช้เวลากันสองสามวันเต็มๆเลยทีเดียว

ข้อที่สี่นี่เป็นข้อที่ทำให้การปฏิรูปแบบมาเลเซียเขามี  TRANSPARENCY และ ACCOUNTABILITY ครับเพราะเป็นขั้นตอนที่เขาจะเขียน  “โรดแม็ป”  ซึ่งจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าในแต่ละเรื่องที่จะปฏิรูปนั้น มีขั้นตอนการปฏิรูปอย่างไร ในขั้นตอนไหนใครต้องทำอะไร เมื่อขั้นตอนชัดเจนความโปร่งใสก็เกิด และเมื่อรู้ว่าใครต้องทำอะไรตอนไหน ACCOUNTABILITY ก็เลยมี

ขั้นตอนที่ห้า คือขั้นตอนของการกำหนด KPI ครับ ซึ่งเขาจะเขียนไว้เป็นลำดับขั้นนะครับ เริ่มตั้งแต่ KPI ระดับชาติว่าเรื่องที่จะปฏิรูปนั้นเขาจะวัด KPI ได้อย่างไร แล้วเขาก็ค่อยๆแตกย่อยลงมาเป็น KPI  ระดับรัฐมนตรี KPI ระดับปลัดกระทรวง ระดับอธิบดีและตำแหน่งที่รองๆลงมา นอกจากจะมี KPI สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้ว จุดเด่นของ KPI  มาเลเซียก็คือ KPI ที่ตั้งนั้นถ้าคนที่รับผิดชอบทำตามขั้นตอนและบรรลุ KPI แล้ว การบรรลุ KPI  นั้นจะต้องส่งผลให้การปฏิรูปสำเร็จได้ตามเป้าหมายจริง ไม่ใช่ทำงานบรรลุ KPI แต่ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย สำหรับคนเป็นรัฐมนตรี KPI  ของเขาจะถูกส่งผ่านแท็บเบล็ต ไปยังรัฐมนตรีโดยตรง แต่ละคนในเย็นวันศุกร์ เพื่อที่รัฐมนตรีแต่ละคนจะได้รู้ว่างานในความรับผิดชอบของตัวเองนั้นเป็นอย่างไร เมื่อถึงเวลานายกรัฐมนตรี ก็จะได้เรียกรัฐมนตรีมาคุยกันเป็นรายคนว่าทำไมผลงานจึงเป็นเช่นนั้นพร้อมๆกับซีอีโอของหน่วยงานที่คอยกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิรูปที่ชื่อว่า “PEMANDU”

ขั้นตอนที่หก คือการเริ่มการปฏิรูปจริง ในขั้นตอนนี้ผลการปฏิรูปจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะชน อย่างเปิดเผยและโปร่งใส งานการปฏิรูปแต่ละขั้นตอนได้เดินหน้าตามกำหนดเวลาหรือไม่อย่างไร ผลงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

ขั้นตอนที่เจ็ด ในขั้นตอนนี้มาเลเซียเขาไปเชิญผู้ตรวจสอบหรือออดิทเตอร์จาก “ต่างประเทศ” มา “ตรวจสอบ” ว่า  KPI ที่ได้ผลงานที่ออกมานั้นเป็นตัวเลขและผลงานจริงหรือไม่และจะเป็นผลงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของการ ปฏิรูปได้จริงตามเป้าหมายหรือไม่

ขั้นตอนที่แปด เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิรูปที่พอครบรอบปีของการปฏิรูป รัฐบาลเขาจะจัดทำเป็นรายงาน ประจำปีทั้งที่เป็นรูปเล่มและจัดทำเป็น eReport ในเว็ปไซท์ของ PEMANDU รายงานประจำปีนี้เขาทำแบบ ละเอียดยิบและครบถ้วนเลยนะครับว่าการปฏิรูปแต่ละเรื่องที่ตั้งเอาไว้ อะไรคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน แต่ละเรื่องมีตัวเลขกำกับชัดเจนไม่ใช่รายงานกันแบบนามธรรมและลอยๆนะครับ

ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมไทยเราปฏิรูปกันยังไม่เคยสำเร็จเลย เพราะทั้งแปดข้อนี่ผมว่าเรายังไม่เคยทำจริงๆ จังๆ ซักข้อเลยนะครับ

[smartslider3 slider="9"]