ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 47 ขาดเธอไม่ขาดใจ รถไฟความเร็วสูง

0
306

วิจารณ์กันมากเหลือเกินว่า ถ้าประเทศไทยไม่ได้สร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วละก้อ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยจะแพ้หลายๆประเทศที่เรากำลังต้องการแข่งขันกันอยู่ เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงนะครับ

สถาบันที่เขาจัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ เช่น สถาบันการจัดการนานาชาติ เวลาที่เขาพูดถึง โครงสร้างพื้นฐานนั้นเขาไม่ได้หมายความถึงเฉพาะถนนหนทางและรางรถไฟนะครับ คำว่าโครงสร้าง พื้นฐานของเขาหมายถึง 5 เรื่องด้วยกันคือ 1โครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น เช่น ถนนหนทางและรางรถไฟ 2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์  4 โครงสร้าง พื้นฐานด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และ 5 โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา เพราะฉะนั้นเวลาที่สถาบันฯนี้เขาบอกว่าประเทศไทย มีโครงสร้างพื้นฐานอยู่อันดับที่  48  เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 59  ประเทศที่เขาคัดมาเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาแต่ดูแล้วมีอนาคตนั้น เขากำลังพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 5 ด้านนะครับ

ถ้าดูลึกลงไปในรายละเอียดแล้วจะยิ่งตกใจไปใหญ่ครับเพราะว่าในโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 5 ด้านนั้น ด้าน ที่เมืองไทยได้คะแนนสูงสุดกลับกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นหรือถนนหนทางและรางรถไฟที่ รัฐบาลกำลังจะพยายามลงทุนอีกกว่า 2 ล้านล้านบาทเพื่อสร้างเพิ่มนั่นเอง โดยไทยเราได้ อันดับดังนี้ครับ 1โครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้นได้ที่ 25  โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีได้ที่ 47  โครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ได้ที่ 40 โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ที่ 55 และ โครงสร้างพื้นฐานด้าน การศึกษาได้ที่ 51 ชัดเลยนะครับว่าที่โครงสร้างพื้นฐานเราแย่นั้นเป็นเพราะเรื่องอะไรบ้าง

นี่คือความจริงอีกครึ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่เคยบอกกับเราเลย รัฐบาลบอกแค่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเมืองไทยยังแย่กว่า ประเทศอื่นซึ่งจริง แต่รัฐบาลไม่ได้บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นมันมีความหมายมาก กว่าถนนหนทางและ รางรถไฟ แล้วรัฐบาลก็พยายามบอกพวกเราว่าการขนส่งด้วยรถไฟนั้นประหยัดพลังงานมากกว่าการขนส่ง ด้วยรถบรรทุกซึ่งก็จริงอีก แต่รัฐบาลไม่ได้บอกพวกเราด้วยความจริงอีกครึ่งหนึ่งว่า ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาได้ลงทุน สร้างทางหลวงเพื่อการขนส่งด้วยรถบรรทุกปีละเกือบๆแสนล้านบาทนั้นมันเป็นการสะท้อนว่าประเทศไทยเลือกแล้วที่จะทำให้ระบบทางหลวงของเป็นหัวใจหลักในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งของประเทศไทย ไปดูเถอะครับเวลาที่ฝรั่งมังค่าเขาวิเคราะห์ว่าเมืองไทยพร้อมจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้กับประเทศเพื่อนบ้านนั้น เขาบอกว่า เพราะไทยเรามีทางหลวงที่สร้างสมบูรณ์แล้วเชื่อมโยงจากเหนือจรดใต้จากตะวันออกจรดตะวันตกครับ

ความจริงอีกครึ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้บอกพวกเราก็คือว่ารถไฟความเร็วสูงทั้ง 4 เส้นรวมเงินลงทุนราวๆ 7 แสนล้านบาทนั้น เป็นระบบรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งไปไม่สุดชายแดนเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับ เพราะรถไฟความเร็วสูงทั้ง 4 สายนั้น มีเฉพาะสายเหนือที่วิ่งไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่ซึ่งใกล้สุดกับประเทศ เพื่อนบ้านเท่านั้น ที่เหลือสายอีสานจบแค่โคราช สายตะวันออกจบแค่ระยอง สายใต้จบแค่หัวหิน เชื่อมกับ ประเทศไหนอย่างไรหรือครับ? แล้วถ้าจะสร้างต่อเพื่อเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับ?

ความจริงอีกครึ่งที่รัฐบาลไม่ได้บอกเราก็คือค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงนั้นจะแพงกว่าเครื่องบิน เช่นค่าโดยสาร จากกรุงเทพเชียงใหม่ที่รัฐบาลแอบคำนวณไว้ว่าจะเก็บจากประชาชนก็คือ 1,862  บาทครับ ใครอยากจะนั่ง รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ที่ใช้เวลา 4 ชั่วโมงซึ่งนานและแพงกว่าโลว์คอสต์แอร์ไลน์บ้างครับ?

ความจริงอีกครึ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้บอกเราก็คือแม้ว่าจะเก็บค่าโดยสารแพงขนาดนั้นและต้องมีผู้โดยสาร 9 ล้านคนต่อปีมากกว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางขึ้นล่องเชียงใหม่ในปัจจุบันเกือบ 2 เท่านั้นน่ะ ค่าโดยสารที่เก็บได้ทั้งหมดยังไม่ถึง 40  เปอร์เซ็นต์ของค่าลงทุนก่อสร้างเลยนะครับ คือขาดทุนตั้งแต่เริ่มคิดแล้ว

ตอนหน้าผมจะมาบอกความจริงอีกครึ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่ได้บอกเราว่าประเทศอื่นๆที่ฉลาดกว่าและโกงน้อยกว่าเรานั้นเวลาเขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเขาทำกันอย่างไร?

[smartslider3 slider="9"]