ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 61 ยอมรับความจริง

0
176

อีกไม่นานสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะเริ่มทำงานกันแล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยเรา “ประกาศ” จะปฏิรูป เราปฏิรูปกัน มาหลายครั้งโดยเฉพาะการปฏิรูปการเมือง แต่ในอดีตทุกครั้งที่เราปฏิรูป เรามักจะเอาภาระการปฏิรูปไปให้กับ “คนบางกลุ่มบางพวก” ที่เรา “เชื่อ” กันว่าคนเหล่านั้นน่าจะเก่งพอที่จะปฏิรูปประเทศได้ ผลก็คือประเทศเราไม่ เคยมีการปฏิรูปจริงจังเสียที

ครั้งนี้เราพลาดไม่ได้แล้วนะครับเพราะไทยเราตอนนี้อยู่ในสภาพอ่อนแอเหลือเกิน 5 ปีที่ผ่านมา นอกจาก สภาพสังคมที่แตกแยกเป็นหมู่เป็นเหล่าแล้ว สภาพเศรษฐกิจเราก็เติบโตได้ต่ำมากๆ โตเฉลี่ยแค่ 2.9  เปอร์เซ็นต์ ทั้งๆที่ประเทศใน AEC  ด้วยกันเขาโต 5 6 7 เปอร์เซ็นต์กันหมด

ผมมีข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ดังนี้ครับ

หนึ่ง ก่อนจะปฏิรูปประเทศเราต้องยอมรับความจริงกันเสียก่อนว่า 10 ปีที่ผ่านมาไทยเรามีพัฒนาการที่ถอยหลังลงทุกด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การบริหารจัดการภาครัฐ คอร์รัปชั่น ฯลฯ ที่สำคัญการถอยหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้เป็นการถอยหลัง “อย่างแรง” เสียด้วย ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ เราก็จะปฏิรูปอย่างใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งผมว่ามันจะสายเกินการ

สอง เราต้องหาสาเหตุที่ทำให้เราถอยหลังอย่างแรงให้เจอเสียก่อน เอาล่ะเราอาจจะโทษความแตกแยกทาง การเมืองว่าเป็นสาเหตุ แต่ผมว่านั่นเป็นเพียงสาเหตุเดียวเท่านั้นนะครับ ยิ่งเรื่องเศรษฐกิจที่โตน้อย ส่งออกไม่โต นี่ผมว่าเราจะโทษเรื่องความแตกแยกทางการเมืองไม่ได้เลยนะครับ เพราะทุกรัฐบาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาต่าง แย่งกันเอาใจประชาชน ลดแลกแจกแถมอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากมาย ผมวิเคราะห์ว่าที่เศรษฐกิจไทย ถอยหลังอย่างแรง เป็นเพราะเราไม่มียุทธศาสตร์ประเทศที่ชัดเจน พอทิศทางการพัฒนาประเทศไม่ชัดเจนไปบวก กับการควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณไม่ให้รั่วไหลอ่อนแอ นักการเมืองก็เลยรวมหัวกับราชการและเอกชน มารุมทึ้งเอางบประมาณไปลงทุนทำโครงการอะไรก็ได้ที่ได้ “เงินทอน” เร็ว เพราะไม่มีหน่วยงานไหนจะสามารถ มาค้านได้ว่าโครงการเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ก็เขียนไว้ซะกว้างเวิ้งว้างจนใครทำโครงการอะไร ก็สามารถเอามาอ้างได้ว่าสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศได้หมด

สาม ถ้ายอมรับความจริงในข้อหนึ่งและข้อสองแล้ว ผมอยากให้ไทยเรายอมรับความจริงที่สำคัญที่สุดใน ความเห็นของผมก็คือ เราเขียนยุทธศาสตร์กันไม่เป็น ผมจึงอยากให้สภาปฏิรูปแห่งชาติไปหยิบเอายุทธศาสตร์ ของประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและเกาหลีใต้มาดูว่า เขาเขียนยุทธศาสตร์กันอย่างไรประเทศเขาถึงได้พัฒนา ไปได้เร็วกว่าเรา ทั้งๆที่ในอดีตประเทศเหล่านี้ก็เจริญพอๆกับเรา อย่าพยายามเขียนเองเลยครับเสียเวลาเปล่าๆ และอย่าให้สภาพัฒน์ฯมาเขียนด้วยเพราะสภาพัฒน์ฯก็เขียนไม่เป็นเหมือนกัน

สี่ ผมอยากให้ไปศึกษารูปแบบการปฏิรูปประเทศของมาเลเซียที่เขาใช้ชื่อว่า ONE MALAYSIA ซึ่งเป็นการปฏิรูปทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนและการปฏิรูปเศรษฐกิจ มาเลเซียเขาตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปให้ได้ผลตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ที่ชื่อ PEMANDU มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมาเป็น CEO คอยกำกับดูแล เมื่อปี พ.ศ. 2524 คนมาเลเซียมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าคนไทย 2,000 บาท แต่ด้วยการปฏิรูปประเทศสองรอบตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 2020 ของนายกฯ มหาเธร์และ ONE MALAYSIA วันนี้คนมาเลเซียมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าคนไทย 160,000 บาทและกำลังจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทิ้งประเทศไทยให้ติดกับดักประเทศ กำลังพัฒนาต่อไป

พุธหน้าอ่านต่อครับ

[smartslider3 slider="9"]