ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 86 ฝรั่งโง่ เพื่อนบ้านไม่โง่

0
333

พุธที่แล้วผมตั้งคำถามตรงๆ กับสภาพัฒน์ฯว่า การที่ประเทศไทยพัฒนาช้าจนน่าตกใจนั้น เป็นเพราะอะไร? สภาพัฒน์ฯยังไม่ได้ตอบอะไร แต่ตัวผมเองตอบว่าเป็นเพราะสภาพัฒน์ฯเขียนยุทธศาสตร์ชาติไม่เป็น ดังนั้น ถ้าประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ เราต้องมาเขียนยุทธศาสตร์ชาติกันใหม่ ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุด

ยุทธศาสตร์ชาติที่ควรจะเขียนสำหรับเมืองไทยนั้นต้องกำหนดตำแหน่งประเทศให้ชัดเจนกว่านี้ โดยการทำ SWOT  ของประเทศอย่างจริงจังและไม่หลอกตัวเอง ตำแหน่ง ประเทศไทยที่ดีนั้นไม่น่าจะหนีไปจากการเชื่อม โยงจุดแข็งของไทยเข้ากับยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งรวมเอากัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีนตอนใต้เข้าไว้ด้วยกัน

แค่มีตำแหน่งประเทศที่ชัดเจนไม่พอ ยุทธศาสตร์ชาติอันใหม่จะต้องมีกรอบแนวทางปฏิบัติเขียนเอาไว้ด้วย ในกรอบฯนี้จะต้องเขียนให้ชัดเจนจนกระทั่งทุกหน่วยงานรู้ว่าตนเองจะต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ และสิ่งที่เราจะทำนั้นจะไปเสริมกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างไรและตอนไหน กรอบฯนี้จะช่วยแก้ปัญหาหน่วยงานดื้อด้าน ไม่ทำตามยุทธศาสตร์และหน่วยงานขี้โกงที่เลือกจะทำแต่โครงการที่โกงได้ง่าย

นอกจากนั้นแล้วยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมี KPI ที่ชัดเจนของทั้งระดับชาติ ระดับกระทรวงและย่อยๆ ลงไป และควรไปหาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ KPI ของเราว่ากำหนดถูกต้องหรือไม่ ถ้าทำงานบรรลุ KPI แล้วประเทศจะพัฒนาได้จริง ทั้ง KPI และผลงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นจะต้องเป็นข้อมูลสาธารณะที่ทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ประเทศที่สามารถยกระดับตัวเองให้พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย นั้นนอก จากเขาจะเขียนยุทธศาสตร์กันแบบนี้แล้ว เขายังให้ความสำคัญเรื่องการปราบคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังอีกด้วย เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ไทยเราควรจะไป “เลียนแบบ” การปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างมาก เพราะเกาหลีใต้เป็นสังคมอุปถัมภ์และเดิมการคอร์รัปชั่นที่นั่นก็เป็นการคอร์รัปชั่นแบบบูรณาการระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และธุรกิจเหมือนเมืองไทยเป๊ะ ไปดูสิครับทำไมวันนี้เขาปราบคอร์รัปชั่นได้สำเร็จแล้ว แต่ไทยเรายังมะงุมมะงาหรากันอยู่เลย

ถ้าไทยเรายังไม่สามารถปราบคอร์รัปชั่นได้และยังมียุทธศาสตร์ชาติที่กว้างเคว้งคว้างใครทำอะไรก็ถูกหมด สิ่งที่ จะตามมาก็คือใครอยากทำอะไรก็จะอ้างว่าสอดคล้องยุทธศาสตร์ได้หมด วัดผลไม่ได้และสามารถโกงกันได้ง่ายๆ  โครงการที่ผู้ที่มีอำนาจชอบจะเร่งรัดผลักดันจึงเป็นโครงการที่สามารถ “เรียกเงิน”ได้เร็วๆ มากกว่าโครงการที่เป็น ประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริง ฝรั่งบางคนอาจจะโง่กว่าเรา แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขาไม่โง่ก็มีนะครับ ลองไปดูเขาบ้างก็น่าจะดีนะครับ

[smartslider3 slider="9"]