ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 88 ถามเพื่อปฏิรูป

0
325

รองนายกฯสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ไปกล่าวปาฐกถาที่โพสต์ ฟอรั่ม  บอกว่า ประเทศไทยไม่ได้เข้าสู่ภาวะ เศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession  แต่เป็นภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ดังนั้น มาตรการในระยะสั้นที่รัฐบาลนี้ออกมาก็เพื่อประคองไม่เศรษฐกิจไทยทรุดตัวไปมากกว่านี้

ขณะเดียวกันก็ได้ประกาศ 4 แนวทางหลักในการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งได้แก่ (หนึ่ง) ปรับสมดุลของ การเติบโตของ ประเทศจาก ที่เคยเน้นที่การส่งออกให้หันมาเน้นมา “ประชารัฐ” กับเกษตรกรและเน้นการขับเคลื่อนตามพื้นที่ เช่น ตำบล จังหวัด  (สอง) สร้างความสามารถในการแข่งขัน เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย นวัตกรรม (สาม) ใช้ บีโอไอเป็นตัวส่งเสริมระบบคลัสเตอร์และเปลี่ยนจากการส่งออกมาเน้นที่ภาคบริการ และ (สี่) คอนเนคทิวิตี้ที่เน้น เมกาโปรเจคท์พร้อมย้ำว่าสินค้าจากจีนจะต้องส่งผ่านไปถึงสิงคโปร์ให้ได้ และจะปฏิรูปด้านการเงินการคลังโดย หน่วยงานต่างๆที่จะใช้ขับเคลื่อนการปฏิรูปเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นหน่วยงานในเครือข่ายของรองฯ สมคิดทั้งสิ้น

ผมมีคำถามดังนี้ครับ (หนึ่ง) กรอบการปฏิรูปกว้างๆแบบนี้พูดเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้น คำถามคือเมื่อไหร่คนไทยจะ ได้เห็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปที่ดี ที่มีรายละเอียดว่าหน่วยงานไหน จะทำอะไร เมื่อไหร่ งบประมาณเท่าไหร่ วัดผลกันอย่างไรเหมือนกับที่สิงคโปร์ มาเลเซียเขามีและทำกันเสียที?

(สอง) การจะเขียนยุทธศาสตร์ที่ดีแบบสิงคโปร์ มาเลเซียได้นั้น สิ่งที่เขาต้องทำก่อนคือการวิเคราะห์สถานการณ์ คำถามคือทีมนั้นได้วิเคราะห์ปัญหาของเศรษฐกิจไทยไว้อย่างไร คำพูดที่ว่าเศรษฐกิจไทยแค่ชะลอตัวตาม เศรษฐกิจโลกนั้นท่านหมายความตามนั้นจริงๆ หรือเป็นแค่คำปลอบใจไม่ให้คนไทยเสียขวัญ เพราะถ้าเศรษฐกิจ ไทยแค่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลก เดี๋ยววันไหนโลกฟื้นเราก็ฟื้นตามเองไม่ต้องห่วงมาก หรือแท้ที่จริงแล้วไทยเรา สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปมากแล้ว โครงสร้างเศรษฐกิจและการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจเรา มีปัญหาจริงๆ ถ้าวิเคราะห์แบบนี้มาตรการในการแก้ไขก็จะต้องออกมาอีกแบบหนึ่ง ถูกต้องหรือไม่ครับ?

(สาม) ต่อเนื่องจากข้อสอง ถึงเวลาหรือยังที่ภาครัฐควรพูดความจริงทั้งหมดกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อที่ ทุกฝ่ายจะได้ระมัดระวังตัว วางแผนและมีส่วนร่วมกับภาครัฐได้อย่างถูกต้อง (สี่) การไร้ประสิทธิภาพของการ บริหารจัดการภาครัฐและการทำงานแบบไม่บูรณาการกันอย่างรุนแรงนั้น ทีมทราบหรือไม่และมีแนวคิดจะปฏิรูป เรื่องนี้อย่างไร?  (ห้า) ที่ผ่านมาทีมของรองฯสมคิดนั้นได้ฝังตัวอยู่ในกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ มากับรัฐบาล นี้มาตั้งแต่ต้นในตำแหน่งต่างๆ ดังนั้นทีมจึงควรมียุทธศาสตร์ที่ดีพร้อมทำงานได้ทันที แล้วใช่หรือไม่?

(หก) มีหลายเรื่องที่สามารถปฏิรูปได้อย่างรวดเร็วด้วยอำนาจพิเศษที่รัฐบาลนี้มีอยู่ เช่นการผ่าธนาคารแห่งประเทศ ไทย แยกการกำกับดูแลสถาบันการเงินออกมา การปฏิรูปกระทรวงการคลัง การปฏิรูปปปช.และการปราบปราม ทุจริตคอร์รัปชั่น ทีมเห็นว่าการปฏิรูปต่างๆเหล่านี้ควรจะเร่งทำในช่วงนี้หรือไม่ หรือเมื่อใด? การเดินสายกล่าวปาฐกถากับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเป็นเรื่องที่ดีในการสร้างขวัญและกำลังใจ แต่กลยุทธ การตลาดแบบนี้จะได้ผลเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น หากทีมยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ดีออกมาแสดงได้เสียที

[smartslider3 slider="9"]