Amazing AEC กับ เกษมสันต์ ตอน ชวนชิมที่เวียดนาม ซองงู , แง ฮาง ง็อน, เฝอ

0
399

รายการข่าว… เช้าวันหยุด ช่วง Amazing AEC กับ เกษมสันต์ ตอน ชวนชิมที่เวียดนาม ดำเนินรายการโดย เมจกา สุพิชญางกูร, ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล

[smartslider3 slider="9"]