Amazing AEC กับ เกษมสันต์ ตอน Amazing Asean บาแกตต์ สู่อาหารยอดนิยม

0
684

รายการข่าว… เช้าวันหยุด ช่วง Amazing AEC กับ เกษมสันต์ ตอน Amazing Asean บาแกตต์ สู่อาหารยอดนิยม บั๋นหมี่ นุมปัง เข้าจี่ ดำเนินรายการโดย เมจกา สุพิชญางกูร, ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล

[smartslider3 slider="9"]