Amazing AEC – ชีวิตดี๊ดีใน AEC

0
519

ไหนๆ ตอนนี้ก็เป็น AEC  กันเต็มตัวแล้ว ผมเลยขอเสนอวิธีการเตรียมตัวที่จะทำให้เรามีชีวิตดี๊ดีใน AEC กันหน่อยนะครับ

เรื่องที่หนึ่ง ต้องรู้มากกว่าสองภาษา ในโลกยุค AEC การรู้ภาษามากกว่าสองภาษาคือรู้มากกว่าภาษาไทย กับภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง คนที่ประสบความสำเร็จใน AEC ที่ผมเจอส่วนมากพูดได้มากกว่า 2 ภาษา ทั้งสิ้น คนสิงคโปร์ คนมาเลเซีย คนเวียดนาม เยอะมากครับที่รู้และสื่อสารได้มากกว่าสองภาษา คนไทยเราจะไปสู้ เขาได้อย่างไรครับถ้ารู้แค่ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

เรื่องที่สอง ต้องเป็นคนเก่งเรื่อง Information โลก AEC มันมาพร้อมๆกับโลกดิจิทัล ซึ่งเป็นโลกที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นั้นทำได้ง่ายมาก การหา Data  เป็นเรื่องที่ทำได้ภายในเสี้ยววินาที ปัญหาที่เราจะต้องทำให้เป็นคือ หนึ่ง แยกแยะเป็นว่า อะไรคือ Data  จริง อะไรคือ Data ที่ไม่จริง และ สอง เราจะต้องมีความสามารถในการแปลง Data ที่ถูกต้องให้เป็น Information ให้ได้  Data นั้นเป็นเสมือนหนังสือพิมพ์กองใหญ่ๆ ส่วน Information นั้นคือข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เหล่านั้น ที่ถูกวิเคราะห์ กลั่นกรองมาให้ พร้อมจะเอาไปใช้งานครับ คนสมัยนี้มีแต่ Data แต่ไม่รู้วิธีแปลงให้เป็น Information การทำงาน การตัดสินใจจึง มักจะไม่ถูกต้องและไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ในโลกอนาคต Data จะยิ่งท่วมโลก ถ้าเรามีความสามารถ แปลงให้เป็น  Information ได้เก่งกว่าคนอื่นก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น

เรื่องที่สาม ต้องรักการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะในโลก AEC  ความรู้ที่เราได้จากการเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆนั้น ไม่เพียงพอที่จะที่ให้เราชนะคนอื่นอย่างแน่นอน การเปลี่ยน แปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มี อะไรอยู่นิ่ง เราก็จะต้องไม่หยุดนิ่งและจะต้องรักที่เรียนรู้ ค้นคว้าและหมั่นพัฒนาตนเองตลอดเวลา เรื่องนี้จะต้องสร้าง ด้วยตัวเองนะครับเพราะระบบการศึกษาของไทยเรา ไม่สามารถสร้างเรื่องนี้ได้อย่าง แน่นอนครับ

เรื่องที่สี่ ต้องชอบวางแผน การอยู่ในโลก  AEC นั้นเราจะต้องเผชิญกับการแข่งขันในแทบจะทุกเรื่อง การกินการอยู่ การ ทำงาน ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นและต้องทำให้ได้ดีด้วย คือการเป็น “นักวางแผน” ครับ การมี “แผน” ที่ดีจะทำให้ ชีวิตนั้นง่ายขึ้นเยอะ ที่ผมต้องเน้นเรื่องนี้ก็เพราะคนไทยส่วนใหญ่มักไม่ชอบการวางแผนล่วงหน้า นึกอยากจะทำอะไรก็ทำ ในโลก AEC  นั้นใครไม่วางแผนผมว่าไม่มีโอกาสชนะเลยนะครับ ดังนั้นเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนชอบวางแผน วางแผนทำงาน วางแผนการเงิน วางแผนท่องเที่ยว วางแผนดูแลสุขภาพ หรือกระทั่งวางแผนดูแลตัวเองในยามแก่เฒ่า

เรื่องที่ห้า ต้องรักโลก สิ่งที่โลก AEC จะพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆคือปัญหาโลกร้อนซึ่ง เป็นปัญหาระดับโลกที่แก้ได้ยากมาก และจะเป็นประเด็นที่โลกทั้งโลกต้องช่วยกันโดยเฉพาะคนไทยซึ่งอาจจะมีสำนึกเรื่องนี้น้อยไปหน่อย เราจะต้องปรับตัวเอง ให้เป็นคนที่มีพฤติกรรมและนิสัยส่วนตัวที่รักสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากเราจะไม่เป็นคนสร้างปัญหาให้โลกแล้ว เราอาจจะ ได้แนวคิดดีๆแนวคิดใหม่ๆทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแลดล้อมและร่ำรวยจากธุรกิจนั้นก็ได้นะครับ

เรื่องที่หก ความรักไม่มีพรมแดน  ในโลก  AEC เราจะเห็นคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมมา อาศัยอยู่ในไทยมากขึ้น คนเหล่านี้จะเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยเรามากขึ้น เราจะต้องเป็นคนที่รักและมีความสุขในการทำงานหรือติดต่อสื่อสารกับคนต่าง เชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมให้ได้ ในมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งในอดีตเคยมีความขัดแย้งในเรื่อง เชื้อชาติและศาสนา กันอย่างรุนแรงนั้น เขาแบ่งความรู้สึกของคนออกเป็นสามระดับคือ หนึ่งพอทนอยู่ด้วยกันได้ สองยอมรับกันได้ สามรักและมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน  เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่ความรู้สึกขั้นที่สาม คือรักและมีความสุข ในการทำงานหรือ อยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกับเราได้

เรื่องที่เจ็ด ต้องเป็นคนรักเพื่อนบ้าน ในโลก AEC  ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV คือกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาและ เวียดนามจะเป็นประเทศที่ไทยเราต้องพึ่งพาในฐานะที่เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญ พึ่งพาซื้อกระแสไฟฟ้าจากเขาและ ต้องร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ร่วมกัน จะว่าไปแล้วประเทศเหล่านี้พึ่งไทยน้อยกว่าที่ไทยพึ่งเขา เขาไม่ซื้อของไทยเขาก็หันไปซื้อของจีนหรือเวียดนามได้ แต่ถ้าเราส่งออกไปขายเพื่อนบ้าน เหล่านี้ไม่ได้ เราไม่รู้จะ  หันไปส่งออกให้ใครแทน เราจะต้องมองให้เห็นถึงความสำคัญของเพื่อนบ้าน CLMV ให้ได้นะครับ ถ้าจะให้ดีก็ลอง หาโอกาสไปเที่ยวประเทศกลุ่มนี้ดู ก่อนไปก็ลองศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเพณี นิสัยใจคอของเพื่อนบ้านดูบ้าง ผมรับรอง ว่าถ้าได้ไปสัมผัสเพื่อนบ้านแล้วจะรักเขาได้อย่างง่ายๆ เลยครับ

[smartslider3 slider="9"]