Amazing AEC – ปราบคอร์รัปชันแบบญี่ปุ่น

0
555

ญี่ปุ่นเป็น 1 ใน 3 ประเทศของเอเชียที่มีคะแนนและดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นสูงที่สุดของโลก โดยผลการประเมินล่าสุดขององค์กรความโปร่งใสนานาชาตินั้น ในปี พ.ศ. 2559 ญี่ปุ่นได้ 72 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 สะอาดเป็นอันดับที่ 20 ของโลก เป็นรองเฉพาะสิงคโปร์ที่ได้ 84 คะแนน สะอาดเป็นอันดับที่ 7 และฮ่องกงที่ได้ 77 คะแนน สะอาดเป็นอันดับที่ 15 ของโลก ส่วนประเทศไทยนั้นสะอาดเป็นอันดับที่ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศ ได้คะแนนเพียง 35 คะแนน ที่น่าตกใจก็คือตั้งแต่มีการประเมินผลมาไทยเราไม่เคยได้คะแนนสูงเกินกว่า 38 คะแนนเลย

การปราบคอร์รัปชันที่ญี่ปุ่นนั้นน่าอะเมซิ่งมากเพราะเขาไม่มีหน่วยงานพิเศษที่มีหน้าที่ปราบคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะ เช่น ปปช.ของบ้านเรา แต่ญี่ปุ่นใช้หน่วยราชการประจำคือตำรวจกับอัยการปราบซึ่งได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะตำรวจกับอัยการที่นั่นเขาแข่งกันโชว์ผลงานด้วยการปราบคอร์รัปชันครับ

ด้านการประพฤติปฏิตัวของข้าราชการนั้น ญี่ปุ่นเขามีกฎหมายจริยธรรมระดับชาติที่มีรายละเอียดชัดเจนว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ และถือเป็นกฎหมายจริยธรรมที่มีมาตรฐานสูงมาก ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการญี่ปุ่นไม่สามารถไปออกรอบ เล่นกอล์ฟกับนักธุรกิจ เมื่อจัดงานแต่งงานหรืองานศพข้าราชการญี่ปุ่นก็ถูกห้ามมิให้รับซองจากเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานราชการที่ตนเองทำงานอยู่ และเมื่อมีรายได้พิเศษข้าราชการญี่ปุ่นก็จะต้องรายงานว่ามีรายได้พิเศษเท่าไหร่ได้มาอย่างไร รายละเอียดทั้งหมดนี้จะถูกจัดพิมพ์เป็นสมุดเล่มเล็กๆ แจกจ่ายข้าราชการเพื่อจะได้พกติดตัวได้ เป็นการเตือนสติและเตือนความจำว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

ประเทศที่มีการคอร์รัปชันต่ำมากๆ ทั่วโลกล้วนแต่เข้มงวดกับการปฏิบัติตนของข้าราชการอย่างมากเช่นเดียวกับญี่ปุ่น ที่สวีเดนข้าราชการที่รับบัตรฟรีดูกีฬาหรือคอนเสิร์ตจากเอกชนที่เป็นสปอนเซอร์ถือเป็นการคอร์รัปชัน หรือในฟินแลนด์ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าข้าราชการรับแซนด์วิชเย็นๆ กับเบียร์อุ่นๆ เป็นพฤติกรรมที่พอรับได้ แต่ถ้าไปรับแซนด์วิชอุ่นๆ และเบียร์เย็นๆนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควร

Amazing AEC - ปราบคอร์รัปชันแบบญี่ปุ่น

อีกเรื่องที่น่าจะเอามาใช้ในไทยของเราก็คือการควบคุมการใช้งบประมาณของภาครัฐ ที่ญี่ปุ่นนั้นเขามีคณะกรรมาธิการงบ ประมาณของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจที่สามารถเรียกหน่วยราชการต่างๆให้มาชี้แจงรายละเอียดว่าในแต่ละโครงการนั้นหน่วยราชการมีแผนจะใช้จ่ายอย่างไร ระหว่างการซักถามก็จะมีการถ่ายทอดสดทางทีวีเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับรู้ไปพร้อมๆ กัน หากมีอะไรไม่ชอบมาพากลจะได้ช่วยกันตรวจสอบต่อไป นับเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณอย่างน่าอะเมซิ่ง

ส่วนภาคเอกชนในญี่ปุ่นนั้นเขาก็จะมีกฎหมายธุรกิจเอกชนที่เน้นให้ภาคเอกชนมีจริยธรรมและร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชัน มีกฎหมายป้องกันการฮั้วและดูแลให้การทำสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชนให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ที่น่าอะเมซิ่งก็คือแม้ว่าธุรกิจหรือคนญี่ปุ่นออกไปทำการคอร์รัปชันในต่างประเทศ ญี่ปุ่นเขาก็มีกฎหมายที่สามารถลงโทษ ธุรกิจ และคนญี่ปุ่นเหล่านั้นได้

ด้านการเมือง นอกจากจะมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการหาเสียงเพื่อป้องกันการซื้อเสียงแล้ว การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองของญี่ปุ่นนั้น ผู้บริจาคแต่ละรายจะบริจาคได้ไม่เกินรายละ 50 ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยราวๆ 14 ล้านเศษ โดยการบริจาคจะต้องโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือไปรษณีย์เท่านั้น เพื่อที่จะได้ตรวจสอบที่ไปที่มาของเงินย้อนหลังได้

ในครอบครัวญี่ปุ่น พ่อแม่จะเน้นการปลูกฝังจริยธรรมและวินัยให้กับลูกๆ จะสอนให้ลูกๆ ละอายและเกรงกลัวต่อการทำบาปและคอร์รัปชัน ถ้าจะพูดแบบคนไทยก็คือพ่อแม่จะสอนให้ลูกๆ มี “หิริโอตัปปะ” นั่นเอง ว่าไปแล้วคำนี้นี่คนรุ่นใหม่ของไทยเราไม่น่าจะรู้จักกันแล้ว เพราะสมัยนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงคำนี้กันเลย แค่พูดยังไม่พูดดังนั้นไม่ต้องหวังว่าจะมีคนเอาไปสอนลูกหลานกันหรอกนะครับ แต่ถ้าเป็นคำว่า “ด้านได้อายอด” ละก็ไม่แน่ มีให้เห็นเต็มบ้านเต็มเมือง

[smartslider3 slider="9"]