Amazing AEC – พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

0
532

วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญที่ชาวกัมพูชาจะระลึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ กษัตริย์อันเป็นที่รักของกัมพูชาเมื่อปี พ.ศ. 2555 ครับ

พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31ตุลาคม 2465  ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทรงเป็นพระราช โอรสพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสุรามฤต และ สมเด็จพระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา และที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้ก็คือท่านทรงมีเชื้อสายไทย เนื่องจากพระปัยยิกาหรือย่าทวดและยายทวดทั้งสองของพระองค์ เป็นคนไทย คือ เจ้าจอมมารดานวล และเจ้าจอมเอี่ยมบุษบา จากสกุลอภัยวงศ์ ซึ่งเป็นพระญาติ ของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศ์ พระอัยกา ในปีพ.ศ. 2484 ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 19  พรรษา ก่อนขึ้น ครองราชย์นั้น ทรงมีพระนามเดิมว่า “นักองค์ราชวงศ์นโรดมสีหนุ” เมื่อขึ้นครองราชย์ทรงมีพระปรมาภิไธยว่า “ พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ราชหริวงษ์ อุภโตสุชาติ วิสุทธิวงษ์ อัคคมหาบุรุษรัตน์ นิกโรดม ธัมมิกมหาราชาธิราช บรมนาถ บรมบพิตร พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี”

Amazing AEC - พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
imgae from Wkipedia

ขณะที่ขึ้นครองราชย์นั้นกัมพูชายังอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส พระองค์พระราชทานระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ให้แก่ประชาชนกัมพูชาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2490 และทรงเป็นผู้นำในการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสได้สำเร็จ ทำให้กัมพูชา ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ประชาชนจึงพร้อมใจกันถวายพระนามแด่พระองค์ว่า “พระบิดาแห่งเอกราช” และทรงเป็นสัญญลักษณ์แห่งการต่อสู้ และกษัตริย์ผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน เมื่อทรงสละราชสมบัติ ให้กับพระยาทสมเด็จพระนโรมดมสีหมุนี ในปี พ.ศ. 2547 พระองค์จึงได้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น “พระมหาวีรกษัตริย์ พระวรราชบิดา เอกราช บูรณภาพดินแดน และความเป็นเอกภาพแห่งชาติกัมพูชา”

พระองค์ได้รับการบันทึกสถิติโลกของกินเนสส์ว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากที่สุดในโลก เพราะทรงเป็นทั้งกษัตริย์  ประมุขแห่ง และนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชา คือทรงขึ้นครองราชย์ในฐานะพระมหากษัตริย์ 2 ครั้ง รวมระยะเวลา 25 ปีในช่วง พ.ศ. 2484 ถึง 2498 และ พ.ศ. 2536 ถึง 2547 ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐซึ่งหมายถึงทรงเป็นกษัตริย์โดยไม่ได้รับการบรมราชาภิเษก อีก 3 ครั้ง รวมระยะเวลา 14 ปี คือ ในช่วง พ.ศ.2503 ถึง 2513  พ.ศ. 2518 ถึง 2519 และ พ.ศ. 2534 ถึง 2536  และทรงดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ในช่วงปี 2498 ถึง 2503 และดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐของรัฐบาลพลัดถิ่นของพระองค์เองอีก 1 ครั้ง

นอกจากด้านการเมืองการปกครองแล้ว พระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถด้านการภาพยนตร์  ทรงสร้างภาพยนตร์และทรงกำกับ เขียนบทเรื่อง ป่าสำราญ เจ้าชายน้อย สายันต์ และพระองค์ยังเคยทรงแสดงเป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่อง เงามืดอังกอร์ อีกด้วย ด้านพระกระยาหารพระองค์โปรดปรานอาหารฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่ง และบ่อยครั้งที่ทรงประกอบอาหารฝรั่งเศสด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงคิดสูตรพระกระยาหาร “ไก่ไวน์แดง” ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ชิมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระมหาวีรกษัตริย์ เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการพระหทัยวาย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สิริรวมพระชนมายุได้ 89 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลกัมพูชาจึงได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์กษัตริย์นโรดมสีหนุ สูง 4.5 เมตร บนแท่นประดิษฐานสูง 27 เมตร   ใกล้กับอนุสาวรีย์เอกราช กลางกรุงพนมเปญ

[smartslider3 slider="9"]