Amazing AEC – วันครูอาเซียน

0
345

หลังจากสั่งให้จัดงานวันเด็กครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 3  ตุลาคม 2498 ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อ สวัสดิภาพของเด็กแห่งองค์การสหประชาชาติแล้ว  ปีต่อมา จอมพล ป. พิบูลสงครามได้ไปกล่าวในที่ประชุมครุสภา ว่าครูเป็นผู้ที่มีความสำคัญไทยเราควรจะต้องมีวันครูเพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสแสดงความเคารพ จอมพล ป. จึงได้กำหนดให้วันที่  16  มกราคมของทุกปีเป็นวันครู ประเทศไทยจึงมีการจัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่  16 มกราคม 2500

ที่ สปป.ลาว เขาจัดวันครูกันวันที่ 7  ตุลาคมของทุกปีตามวันที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นครูครั้งแรกของครูที่ชื่อ “คำ” เพราะ ครูคำนอกจากจะเป็นครูที่อุทิศตนอบรมสั่งสอนลูกศิษย์แล้วเขายังยืนหยัดต่อต้านลัทธิล่าอาณานิคมที่ชาติมหาอำนาจกำลังพยายามเข้ามาครอบครอง สปป.ลาวอีกด้วย

แม้ว่าเมียนมาและฟิลิปปินส์ต่างก็จัดงานวันครูในวันเดียวกันคือวันที่ 5 ตุลาคมตามองค์การยูเนสโกที่กำหนดให้วัน ดังกล่าวเป็น “วันครูโลก” แต่การฉลองวันครูในสองประเทศนี้แตกต่างกันอย่างมาก เพราะในเมียนมางานวันครูไม่ค่อย ได้รับการสนใจมากสักเท่าไหร่ โรงเรียนไหนอยากจะจัดก็จัด โรงเรียนไหนไม่อยากจัดก็ไม่ต้องจัด ขณะที่ฟิลิปปินส์จะให้ ความสำคัญค่อนข้างมากและฉลองกันยาวนานเป็นเดือนคือเริ่มฉลองกันตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนไปจนถึง 5 ตุลาคมเลย ทีเดียว ในช่วงนี้เด็กนักเรียนในฟิลิปปินส์มักจะเอาดอกกล้วยไม้ไปทำเป็นเข็มกลัดเพื่อนำไปให้คุณครูเอาไปติดเสื้อ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนของคนจีนในฟิลิปปินส์เขาจะกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันครูตามวันเกิดของ “ขงจื๊อ” นักปราชญ์คนสำคัญของจีน แต่การจัดงานวันครูเขาจะจัดกันในวันที่ 27 กันยายนเพื่อที่คุณครูจะได้หยุดพักผ่อนในวันที่ 28

ส่วนบรูไนกำหนดให้วันที่ 23 กันยายนของทุกปีเป็นวันครูซึ่งเป็นวันประสูติของสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดินที่ 3 กษัตริย์ องค์ที่ 28 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเพราะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก บรูไนถือว่าวันครูเป็น วันสำคัญมากและมักจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนต่างๆ ขณะที่อินโดนีเซียเลือกเอาวันที่ 25 พฤศจิกายนซึ่ง เป็นวันก่อตั้งสมาคมครูอินโดนีเซียเป็นวันครู เด็กนักเรียนที่นั่นนิยมเอาดอกไม้ของขวัญหรือ ขนมเค็กมามอบให้กับครู ส่วนเวียดนามซึ่งเลือกเอาวันที่ 20 เดือนเดียวกันจัดงานวันครูแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันการศึกษาเวียดนาม ในวันนี้เด็กๆ เวียดนามจะจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นจัดงานเลี้ยงที่ต้องมีการแต่งกลอน วาดภาพหรือซื้อของขวัญให้ครู บ้างก็จัด ทริปพาครูไปเที่ยว ศิษย์เก่าก็จะถือโอกาสเอาวันนี้เป็นวันที่กลับไปเยี่ยมและแสดงความเคารพคุณครูของพวกเขาด้วย ต่างไปจากกัมพูชาซึ่งถือเอาวันที่ 8  ตุลาคมเป็นวันครูเพราะวันครูมักจะผ่านไปแบบเงียบๆ ไม่มีการจัดกิจกรรมอะไร มากมายเหมือนประเทศอื่นๆ

มาเลเซียกำหนดให้วันที่ 16  พฤษภาคมให้เป็นวันครู หรือ “วันฮารี กูรู” ซึ่งเป็นวันที่สภาฯลงมติรับรองรายงานเกี่ยวกับ การศึกษาของประเทศ “ราซัครีพอร์ท” ซึ่งจัดทำโดย ตุลอับดุล ราซัค รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสมัยนั้น รายงานฉบับนี้ มาเลเซียได้ใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เด็กๆในมาเลเซียนิยมที่จะเขียน การ์ดอวยพร มอบดอกไม้และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อยกย่องครูของพวกเขา

ส่วนสิงคโปร์ซึ่งเริ่มตระหนักว่าคนของเขาชักจะเคร่งเครียดกับการแข่งขันกันเรียนแข่งขันกันทำงานมากเกินไปแล้ว ก็เลยมีแนวคิดที่ชอบจะกำหนดวันสำคัญของชาติให้เป็นวันหยุดยาว จึงเลือกให้วันศุกร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันครู และเป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการ ทั้งครูและนักเรียนจึงได้หยุดสามวันติดกัน ไม่ต้องเคร่งเครียดกับการเรียนมากนัก เหมือนๆกับการกำหนดให้วันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เป็นวันหยุดยาวติดกันสามวันเช่นกัน

[smartslider3 slider="9"]