Amazing AEC – อะเมซิ่งวิสาขบูชา

0
317

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันวิสาขบูชาของไทย แต่ทราบมั้ยครับในหลายๆ ประเทศในกลุ่ม AEC ของเราก็มีวันวิสาขบูชา เหมือนกันแต่วันต่างกันหลากหลายเลยนะครับ

อย่างกัมพูชา สปป.ลาวและเมียนมาร์นั้นจัดงานวันวิสาขบูชาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม วันที่ 2 ก่อนหน้าไทยเราหนึ่งเดือนเลย ส่วนมาเลเซียจัดวันที่ 3 พฤษภาคม เวียดนามจัดวันที่ 4 พฤษภาคม ประเทศที่จัดงานวันวิสาขบูชาพร้อมไทยเรามีประเทศ เดียวคือสิงคโปร์ ส่วนอินโดนีเซียจัดงานวันที่ 2 มิถุนายนหลังไทยหนึ่งวันครับ

ที่จัดงานกันคนละวันสองวันก็เพราะการกำหนดวันวิสาขบูชานั้นกำหนดตามปฏิทินแบบจันทรคติหรือปฏิทินที่ดูดวงจันทร์เป็นหลักนั่นเอง แต่ละประเทศจึงกำหนดวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ตามปฏิทินจันทรคติของประเทศเขาให้เป็นวันวิสาขบูชา ถ้าเป็นปีปรกติการนับวันพระจันทร์เต็มดวงก็ยังแตกต่างกันไปตามตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ เพราะไทย กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงพร้อมๆ กัน วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันเดียวกัน แต่มาเลเซีย อินโดนีเซีย ดวงจันทร์จะเต็มดวงช้าไปหนึ่งวัน วันวิสาขบูชาของเขาก็เลยช้ากว่าของเราหนึ่งวัน

Amazing AEC - อะเมซิ่งวิสาขบูชา

แต่ปีนี้เป็นปีอธิกมาศ หรือปีที่มีเดือน 8 ซ้ำกันสองหนการกำหนดวันวิสาขบูชาของไทยจึงเลื่อนจากวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ไปเป็นเดือน 7 แทนเหมือนๆ กับวันมาฆะบูชาและวันอาสาฬหบูชาที่จะจัดเลื่อนออกไปอีกหนึ่งเดือนเช่นกัน แต่กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และมาเลเซีย ยังใช้วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เหมือนเดิม ปีนี้วันวิสาขบูชาของเขาถึงจัดเร็วกว่าไทยเรา 1 เดือนหรือจะพูดให้ถูกต้องก็คือที่เป็นเช่นนี้เพราะไทยเราจัดงานวันวิสาขบูชาในเดือน 7 ช้าไปหนึ่งเดือนนั่นเอง เลยพลอยทำให้สิงคโปร์กับอินโดนีเซียซึ่งนับวันวิสาขบูชาเหมือนเมืองไทยเพิ่งจะจัดงานวันวิสาขบูชาตามไทยไปด้วย

ที่น่าอะเมซิ่งก็คือไม่ใช่ทุกประเทศที่จัดงานจะกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการเหมือนเมืองไทย อย่าง กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนามไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุด แม้จะคนของประเทศเขาส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ ตรงกันข้าม ประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากกว่าศาสนาพุทธ อย่างเช่น อินโดนีเซียและมาเลเซียที่มีคนนับถือศาสนาพุทธเพียง 0.8 % และ 19 % ตามลำดับกลับกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ

การที่อินโดนีเซียกำหนดให้เป็นวันหยุดก็เพราะประธานาธิบดีอับดุลเราะห์มานวาหิด อดีตประธานาธิบดีต้องการให้คนที่ นับถือศาสนาต่างกันอยู่ด้วยกันอย่างรักกันเข้าใจกัน จึงกำหนดให้วันสำคัญๆ ของศาสนาต่างๆ นอกเหนือไปจากวันสำคัญของศาสนาอิสลามให้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย

แม้กระทั่งสิงคโปร์ที่ไม่มีศาสนาประจำชาติก็ยังกำหนดวันวิสาขบูชาซึ่งที่นั่นเรียก “วันวีสัก” หรือ Vesak Day ให้เป็นวันหยุดราชการด้วย แต่เพราะคนสิงคโปร์ที่นับถือศาสนาพุทธมีเพียง 42 % และการเป็นพุทธศาสนิกชนของคนสิงคโปร์ ก็ต่างจากพุทธศาสนิกชนในเมืองไทย เมื่อถึงวันวิสาขบูชาในสิงคโปร์การเฉลิมฉลองจึงไม่ต่างจากการเฉลิมฉลองวันคริสมาสต์ในไทย คือร้านอาหารสถานบันเทิงและผับบาร์ทั้งหลายในสิงคโปร์จะจัดรายการพิเศษต้อนรับวันวิสาขบูชา จะมีการจัดโปรโมชั่น จัดรายการพิเศษเพื่อให้คนสิงคโปร์มาเที่ยวมาหาความบันเทิงรื่นเริงใจกัน โดยจะเริ่มเฉลิมฉลองกัน 1 วันก่อนวันวิสาขบูชาหรือ Vesak Eve เหมือนๆ กับที่เรามีการฉลองคริสมาสต์อีฟนั่นแหล่ะครับ ฉลองกันเต็มเหวี่ยง กว่าวันวิสาขะบูชาเสียอีกเพราะวันรุ่งขึ้นยังเป็นวันหยุดอยู่ไม่ต้องตื่นเช้า น่าอะเมซิ่งดีมั้ยครับ

[smartslider3 slider="9"]