Home Authors Posts by Kasemsant Weerakun

Kasemsant Weerakun

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,593FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

Amazing AEC – ตะลุยญี่ปุ่น (3)

0
ตอนที่แล้วผมเขียนมาจนถึงตอนหกโมงเช้าเศษๆที่ผมไปถึงตลาดโอตะนั้น ก็ได้เห็นผู้เข้าประมูลซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่ลง ทะเบียนกับตลาดให้เรียบ ร้อยเสียก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าประมูล เดินตรวจคุณภาพผลไม้กันขวักไขว่ บ้างก็เลือกหยิบมาดูรูป ทรง ผิวและดมกลิ่นกัน เท่าที่สังเกตเห็นการตรวจสอบคุณภาพผักและผลไม้นั้นผู้เข้าประมูลทำกันอย่างรวดเร็วมากๆ สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญอย่างมากของพวกเขาในแต่ละวันตลาดประมูลผลไม้โอตะ เขาจะมีตารางการประมูลที่ระบุลงไปเลยว่า เจ็ดโมงตรงประมูลอะไร เจ็ดโมงสิบห้า นาทีประมูลอะไร โดยเขาจะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆสำหรับการประมูลผลไม้ชนิดต่างๆและผัก สำหรับผลไม้นั้นผลไม้เกือบ ทุกชนิดจะมีเวทีประมูลเป็นชั้นๆสำหรับผู้เข้าประมูล ส่วนเมล่อนนั้นเขาจะแยกวงประมูลออกไปต่างหาก โดยจะมีสาย พานตรงหน้าผู้เข้าประมูล แล้วเขาก็ค่อยๆปล่อยกล่องเมล่อนซึ่งแต่ละกล่องจะมีเมล่อนอยู่กล่องละ 2 ผลที่จะประมูลให้ ค่อยๆไหลผ่านหน้าผู้เข้าประมูล...