Monday, August 15, 2022

Mr.AEC พากิน

เนื่องจากได้เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งการทำงาน และ การท่องเที่ยว ก็ได้พบปะผู้คน ได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละที่ ได้ซึบซับวัฒนธรรมหลากหลาย อาหารการกินก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจ ที่มีรูปแบบเฉพาะพื้นที่ เขากินอะไรอย่างไร คล้ายบ้านเราไหม  ผมได้รวบรวมอาหารที่ชอบ หรือ แปลกหูแปลกตา มาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ 

Random Post

Lastest Post

Mr.AEC พากิน