Home Tags AIPA

Tag: AIPA

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,594FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

Amazing AEC – วันเด็กใน AEC (1)

0
วันเด็กของไทยในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคมวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นวันเด็กมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาการจัดงานวันเด็กของไทยเรานั้นเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนขององค์การสหประชาชาติที่ได้ชักชวน ให้ไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกให้จัดงานวันเด็กเพื่อกระตุ้นให้โลกให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กให้มากยิ่งขึ้น หลังจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างเป็น ทางการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2497 ไทยเราก็เลยจัดงานวันเด็กครั้งแรกในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันจันทร์แรกของ เดือนตุลาคมพร้อมๆกับฟิลิปปินส์และบรูไน ต่อมาในปีพ.ศ. 2502...