เรียนรู้เรื่อง AEC กับ เกษมสันต์ วีระกุล ที่นี่รวบรวมผลงานที่ผ่านมาของผม
ทั้งจากบทความเริ่มจากปี 2556 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน รายการทีวีต่าง ๆ รายการทางวิทยุ FM100.5 รวมทั้ง Facebook live

facebook live ล่าสุด

สิงคโปร์ทริป

วันนี้เล่าเรื่อง สิงคโปร์ทริป ในรายการ Good Morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00น. - 07.30น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz และอีก 53 สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ https://www.facebook.com/KasemsantAec/videos/944870253533261/

ปัญหาเศรษฐกิจไทยและทางออก

เช้านี้พูดเรื่อง "ปัญหาเศรษฐกิจไทยและทางออก" รายการ Good Morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00น. - 07.30น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 MHz และอีก 53 สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ https://www.facebook.com/KasemsantAec/videos/245569701211614/

บทความล่าสุด

Mr.AEC พากิน

เรียนรู้เรื่อง AEC