จากการเดินทางไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากจะได้พบปะผู้คน รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของพื้นถิ่นต่างๆ แล้ว อาหารการกินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้พบเจอ ผมจึงได้รวบรวมอาหารที่น่าสนใจและที่ผมชอบมาแนะนำในหน้านี้นะครับ

random post

Lastest post