การไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและเกร็ดการเลือกตั้งในอินโดนีเซีย (2)

0
330

รายการ Good morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00-07.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM100.5 MHz และอีก 53สถานีเครื่อข่ายทั่วประเทศ

[smartslider3 slider="9"]