Home Mr.AEC พากิน เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

0
572
[smartslider3 slider="7"]

ร้านเจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย พอทานได้ เก๋ตรงที่ก๋วยเตี๋ยวตกแต่งด้วยถั่วฝักยาวเป็นรูปปลาคาร์ฟ 3 ตัว

เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
[smartslider3 slider="9"]

NO COMMENTS