Amazing AEC – คนอายุยืน

0
499

ในบรรดาสมาชิกAEC 10 ประเทศ ท่านผู้อ่านคิดว่าคนของประเทศไหนอายุยืนมากที่สุดครับ? คำตอบคือสิงคโปร์นะครับ คนสิงคโปร์มีอายุยืนเฉลี่ย 83.1 ปี อายุยืนเป็นอันดับสามของโลกรองจากญี่ปุ่นที่คนของเขามีอายุยืนที่สุดในโลกคือ 83.7 ปี และคนสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอายุยืนเฉลี่ย 83.4 ปี

รองจากสิงคโปร์ หลายท่านอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นประเทศไทย ผิดนะครับ เพราะคนบรูไนมีอายุยืนเฉลี่ยเป็นที่ 2 ของ AEC และเป็นที่ 39  ของโลกที่เลขสวยคือ 77.7 ปี ตามมาด้วยคนเวียดนามซึ่งได้อันดับที่ 56 ของโลกที่ 76.0 ปี รองลงมาก็คือคน มาเลเซียอันดับที่  67 อายุยืนเฉลี่ย 75 ปี ส่วนคนไทยของเราอายุยืนเฉลี่ย 74.9  ปีได้อันดับที่ 70 ของโลกจาก 183 ประเทศ ที่เขาจัดอันดับกันครับ

เลยจากประเทศไทยไปนี่อายุเฉลี่ยลดลงเยอะเลยนะครับ เพราะอันดับ 6 ของ AEC แต่เป็นอันดับที่ 120 ของโลกคือ คนอินโดนีเซียนั้นมีอายุยืนเฉลี่ยเหลือแค่ 69.1 ปี เท่านั้นน้อยกว่าคนไทยเกือบ 6 ปีเลยทีเดียว คนกัมพูชาได้อันดับที่  123 ของโลกมีอายุยืนเฉลี่ย 68.7 ปี ตามมาด้วยอันดับติดกันเลยคือคนฟิลิปปินส์ อายุยืนเฉลี่ย 68.5 ปี คนเมียนมานั้นได้อันดับที่ 129 มีอายุยืนเฉลี่ย  66.6 ปี เลขสวยเหมือนอายุเฉลี่ยคนเวียดนามเลยนะครับ ส่วนคนสปป.ลาวมีอายุยืนเฉลี่ย 65.7 ปี เป็นอันดับสุดท้ายของ AEC  และเป็นอันดับที่  137 ของโลก

คนที่มีอายุยืนเฉลี่ยน้อยที่สุดในโลกอันดับที่ 183 คือคนเซียร์ราลีโอน ซึ่งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกครับ อายุเฉลี่ยแค่ 50.1 ปี เท่านั้นเอง ห่างจากคนญี่ปุ่นที่อายุยืนที่สุดในโลกถึง 33.6 ปีเลยทีเดียว

แต่ถ้าเราแยกอายุเฉลี่ยผู้ชายและผู้หญิงใน AEC อันดับจะเปลี่ยนไป ลองดูที่อายุยืนเฉลี่ยของผู้หญิงกันก่อนโดยตัวเลขใน วงเล็บจะเป็นอายุเฉลี่ยนะครับ ผู้หญิงสิงคโปร์ (86.1) อายุยืนสุดใน AEC เหมือนเดิมแต่จะตามมาด้วยผู้หญิงเวียดนาม (80.7) ที่ แซงผู้หญิงบรูไน (79.2) ส่วนผู้หญิงไทย (78.0) ก็อายุยืนแซงผู้หญิงมาเลเซีย (77.3) แต่ที่กระโดดข้ามมาสอง ประเทศเลยก็คือ ผู้หญิงฟิลิปปินส์ (72.0) ที่อายุยืนแซง อินโดนีเซีย (71.2) และ กัมพูชา (70.7) เลยครับ แต่สองอันดับ สุดท้ายยังคงเหมือนเดิมคือผู้หญิงเมียนมา (68.5) และ แม่หยิงสปป.ลาว (67.2)

อายุยืนเฉลี่ยของผู้หญิงนี่น่าสนใจนะครับ เพราะผู้หญิงสิงคโปร์นั้นอายุยืนเฉลี่ยสูงเป็นที่ 2ของโลก แซงผู้หญิง สวิตเซอร์แลนด์ (85.3) ขึ้นมาเลย  แถมคนเกาหลีใต้ที่มีอายุยืนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 11 ของโลกนั้น ปรากฎว่าผู้หญิงเกาหลีใต้ ที่มีอายุยืนเฉลี่ย 85.5 ปีเท่ากันกับผู้หญิงสเปนนั้นก็จับมือกันแซงผู้หญิงสวิตเซอร์แลนด์มาเป็นผู้หญิงอายุยืนเฉลี่ยอันดับ 3 ของโลกคู่กัน

พอแยกดูอายุเฉลี่ยผู้ชายใน AEC นั้นเราจะพบว่าสองอันดับแรกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ผู้ชายอายุยืนเฉลี่ยสูงสุดเป็น ผู้ชายสิงคโปร์ (80.0) และผู้ชายบรูไน (76.3) แต่ผู้ชายมาเลเซีย (72.7) และผู้ชายไทย (71.9) นั้นอายุเฉลี่ยยืนแซงผู้ชาย เวียดนาม (71.3) ขึ้นมาเลย  ส่วน 5 ประเทศสุดท้ายนั้น อันดับไม่เปลี่ยนแปลงครับคือผู้ชายอินโดนีเซีย (67.1) ผู้ชายกัมพูชาเลขสวยที่ (66.6) ผู้ชายฟิลิปปินส์ (65.3) ผู้ชายเมียนมา (64.6) และ ผู้ชายสปป.ลาว (64.1)

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับอายุยืนเฉลี่ยของผู้ชายก็คือ ผู้ชายสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ชายที่มีอายุเฉลี่ยยืนที่สุดในโลกที่ 81.3 ปี ตามมาด้วยผู้ชายไอซ์แลนด์ (81.2) ผู้ชายออสเตรเลีย( 80.9) ผู้ชายสวีเดน (80.7) และผู้ชายอิสราเอล  (80.6) อายุยืนแซงแซงผู้ชายญี่ปุ่นที่มีอายุยืนเฉลี่ย 80.5 ปีจนตกไปเป็นผู้ชายที่มีอายุยืนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 6 ของโลกเลย อาทิตย์หน้าจะมาบอกว่าคนญี่ปุ่นเขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้พวกเขามีอายุยืนครับ

[smartslider3 slider="9"]