Amazing AEC – รู้จัก LIMEC

0
571


เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การหาชน) สสปน.หรือที่หลายคนคุ้นกับชื่อ TCEB มากกว่า ชวนผมไปสังเกตการณ์การประชุมระดับนานาชาติที่ชื่อการประชุมระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor) หรือ LIMEC ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิตย์นี้ผมเลยขออนุญาตถ่ายทอดเรื่อง LIMEC ให้ได้รู้จักกัน

คำว่า Indochina หรืออินโดจีนนั้นหมายถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัยและตากนั้นมองเห็นศักยภาพของการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดของพวกเขากับแขวงไชยะบุรี กับแขวงหลวงพระบาง ของสปป.ลาวและรัฐกระเหรี่ยงและรัฐมอญของเมียนมา จึงพยายามจัดการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสามประเทศโดยขอให้ TCEB ช่วยสนับสนุน

เมื่อ TCEB สนับสนุนการประชุมจึงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ปี 2558 ที่อุตรดิตถ์ พอถึงปี 2559 สุโขทัยก็เป็นเจ้าภาพบ้าง ส่วนปีนี้ เพชรบูรณ์รับเป็นเจ้าภาพโดยใช้ชื่อการประชุมว่า “เพชรบูรณ์ : ประตูที่ 3 แห่ง LIMEC สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ เกษตรอุตสาหกรรม”

การประชุม LIMEC นั้นเขาจะเน้นไปที่การสร้างความเชื่อมโยง 5 ด้านด้วยกันคือ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุขและโลจิสติกส์ โดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะสร้างการเชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ผู้คน เงินทุนและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งหากทำได้สำเร็จจะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระเบียงเศรษฐกิจนี้ นอกจากนี้ TCEB ยังมองไกลไปว่าถ้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้มีโอกาสจัดการประชุมนานาชาติแบบ LIMEC นี้บ่อยๆ ก็เท่ากับเป็นการสร้างศักยภาพของจังหวัดต่างๆ ให้มีความพร้อมเป็น MICE CITY มากยิ่งขึ้น

ผมมีโอกาสได้พบผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสามประเทศที่มาเข้าประชุมและรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และเมื่อได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันก็ทำให้ผมมั่นใจว่า LIMEC และ TCEB นั้นมาถูกทางแล้ว ที่เหลือก็ต้องให้ภาคส่วนต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมต่อไป

เขียนถึงสปป.ลาวแล้วก็เลยขออนุญาตเล่าถึงงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017 ที่นครเวียงจันทน์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่ง TCEB จับมือกับสมาคมตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวลาวเชิญเครือข่ายผู้ประกอบการ MICE ของทั้งสองประเทศมาพบปะกันเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ MICE ของทั้งสองประเทศ ซึ่งงานก็ประสบความสำเร็จอย่างดี เช่นเคยเหมือนๆ กับที่ TCEB ได้ไปจัดโรดโชว์ที่กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา และเป็นการเตรียมการจะก้าวไปสู่การจัด โรดโชว์ร่วมกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งรวมถึงจีนตอนใต้ในปีหน้า

ปีที่แล้วมีนักเดินทางไมซ์จากสปป.ลาวมาเมืองไทยเกินกว่า 11,000 คนทำรายได้เข้าประเทศไทยทะลุหลักพันล้านบาท ไปแล้ว และ TCEB คาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะตอนนี้เศรษฐกิจสปป.ลาวกำลังเติบโตคึกคักตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 ของเขาที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าในช่วงปีพ.ศ. 2559 จนถึงปีพ.ศ. 2563 เศรษฐกิจของเขา ควรจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเศรษฐกิจโตคนของเขาก็เลยมีรายได้โตตามและทำให้จำนวนนักเดินทางไมซ์เติบโตตามขึ้นด้วย

ปีพ.ศ. 2560 นี้เป็นปีที่อาเซียนเรามีอายุครบ 50 ปี อาเซียนจึงมีโครงการ VisitASEAN@50 ซึ่งมีเป้าหมายจะเพิ่มนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวอาเซียน 10 ของเราให้ถึง 121 ล้านคน ดังนั้นถ้าผู้ประกอบการ MICE ของไทยจับมือกับผู้ประกอบการของสปป.ลาวและ CLMV ให้แน่น ประเทศพวกเราก็จะเป็นจุดหมายปลายทางเนื้อหอมมากยิ่งขึ้น โอกาสที่พวกเราจะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางไมซ์และนักท่องเที่ยวทั่วไปก็จะมีมากยิ่งขึ้นครับ

[smartslider3 slider="9"]