Amazing AEC – เศรษฐกิจ AEC ปี 2562

0
527

ไม่กี่วันที่ผ่านมา สภาพัฒน์ฯ ก็ได้ออกมาแถลงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยว่าปีพ.ศ. 2562 นี้น่าจะเติบโต 2.6 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าปีหน้าจะเติบโตอยู่ระหว่าง 2.7 ถึง 3.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถ้าเลือกเอาค่ากลางก็คือ ปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3.2 เปอร์เซ็นต์

ถ้าดูย้อนหลังไปถึงปีพ.ศ. 2559 จะพบว่าเศรษฐกิจไทยโต 3.3 เปอร์เซ็นต์ ปี 2560 เศรษฐกิจไทยโต 3.9 ปี 2561 เศรษฐกิจไทยโต 4.1 ปี 2562 เศรษฐกิจไทยโต 2.6 และปี 2563 เศรษฐกิจไทยน่าจะโต 3.2 ดังนั้นค่าเฉลี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วง 5 ปีนี้ก็คือเติบโตปีละ 3.4 เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 5 ปีก่อนหน้านี้คือช่วงพ.ศ. 2554 ถึง 2558 นั้นเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยเพียงปีละ 2.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคิดรวมในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2554 ถึงปีพ.ศ. 2563 เศรษฐกิจไทยจึงเติบโตเฉลี่ยปีละเพียง 3.0 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง

หากดูย้อนหลังไปอีก 20 ปีจะพบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะตกต่ำแบบน่ากลัว เพราะช่วงปีพ.ศ. 2534 ถึงปีพ.ศ. 2543 เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.6 เปอร์เซ็นต์ ก่อนจะลดลงมาเฉลี่ยเหลือเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.4 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 10 ปีต่อมา และลดลงเหลือเติบโตเฉลี่ยแค่เพียง 3.0 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 10 ปีสุดท้าย (2554-2563) นี้

ลำพังเพียงแค่ว่าเติบโตเฉลี่ยลดลงจาก 4.6 เหลือ 4.4 และลดลงอีกเหลือแค่ 3.0 เปอร์เซ็นต์ ก็ว่าน่าตกใจแล้ว ถ้าเอาประเด็นความถูกต้องของข้อมูลที่เอามาคำนวณจีดีพี โดยเฉพาะจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผมไม่มั่นใจว่าจะมีความถูกต้องเพราะดูเหมือนจะดีกว่าความเป็นจริงพอสมควร ทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ก็จะยิ่งทำให้ความตกใจมีมากยิ่งขึ้น ก็ได้แต่หวังว่าคนไทยเราจะไม่หลอกกันเอง ไม่เช่นนั้นแล้วอีกหน่อยเวลาทางการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจอาจจะต้องให้ประกาศแบบการพยากรณ์อากาศ เช่น อุณหภูมิ 2.6 องศา แต่จะรู้สึกหนาวเหมือน 2.0 องศาเป็นต้น

ประเทศใน AEC ที่จะเติบโตสูงสุดในปีนี้คือกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะโต 7.1 เปอร์เซ็นต์และคาดว่าปีหน้าจะโตต่อเนื่องที่อัตรา 6.6 เปอร์เซ็นต์ ทำให้กัมพูชามีอัตราเติบโตในช่วง 10 ปี (2554-2563) เฉลี่ยปีละ 7.1 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยเมียนมาร์ซึ่งปีนี้คาดว่าจะโต 6.6 เปอร์เซ็นต์และปีหน้าก็จะโตในอัตราเดียวกัน ทำให้เมียนมาร์มีอัตราเติบโตในช่วง 10 ปี (2554-2563) เฉลี่ยปีละ 6.8 เปอร์เซ็นต์

มีสามประเทศที่คาดว่าปีนี้และปีหน้าเศรษฐกิจจะโต 6.5 เปอร์เซ็นต์คือ สปป.ลาว เวียดนามและฟิลิปปินส์ ซึ่งจะทำให้ทั้งสปป.ลาวมีอัตราเติบโตในช่วง 10 ปี (2554-2563) เฉลี่ยปีละ 7.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเวียดนามและฟิลิปปินส์จะโตเฉลี่ยเท่ากันที่ปีละ 6.2 เปอร์เซ็นต์ ทำให้การคาดการณ์ที่ว่าทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์จะแซงไทยนั้นใกล้ความจริงเข้าไปทุกที

อินโดนีเซียคาดว่าจะโตปีนี้และปีหน้าที่ 5.0 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ประเทศมีอัตราเติบโตในช่วง 10 ปี (2554-2563) เฉลี่ยปีละ 5.4 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มาเลเซียคาดว่าปีนี้และปีหน้าจะโตที่ 4.5 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราเติบโตในช่วง 10 ปี (2554-2563) เฉลี่ยปีละ 5.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสิงคโปร์ซึ่งนับเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จะโต 2.3 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้และปีหน้าจะโตอีกราว 2.4 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีอัตราเติบโตในช่วง 10 ปี (2554-2563) เฉลี่ยปีละ 3.1 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขดูดีกว่าไทยนิดเดียว แต่ถ้าคิดว่าเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วต้องถือว่าในช่วง 10 ปีนี้สิงคโปร์ทำได้ดีกว่าเรามาก

บรูไนคาดว่าปีนี้จะโต 1.8 เปอร์เซ็นต์และโตอีก 2.6 เปอร์เซ็นต์ในปีหน้า ทำให้บรูไนมีอัตราเติบโตในช่วง 10 ปี (2554-2563) เฉลี่ยปีละ 0.2 เปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดใน AEC

ส่วนประเทศคู่เจรจาอาเซียนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตกว่าไทยมากมายเช่นจีน ก็จะโต 6 เปอร์เซ็นต์เศษ และอินเดียก็จะโต 5.6 เปอร์เซ็นต์ เศรษฐกิจเติบโตดีกว่าไทยทั้งคู่เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย ทำให้คำอธิบายของผู้บริหารประเทศบางคนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยโต 2.6 เปอร์เซ็นต์นะดีแล้วเพราะไทยเรามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่นั้นหมดน้ำหนักลงไปในทันใด

[smartslider3 slider="9"]