Thursday, May 19, 2022
Home Tags พิจิตร

Tag: พิจิตร

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,637FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 53 ปฏิรูปภาษี (1)

0
อย่างที่สัญญาไว้ว่าจากนี้ไป ผมจะเน้นเรื่องการปฏิรูปในด้านต่างๆเพื่อให้เป็นอาหารสมองของท่าน อาทิตย์นี้ ขอเริ่มด้วยการปฏิรูปภาษี เพราะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของ คสช.ท่านได้ไปเยี่ยมเยียนกระทรวงการคลังมาแล้ว และดูเหมือนว่าข้าราชการที่นั่นจะได้เสนอท่านแล้วว่าจะต้องทำอะไรกันบ้าง ข้อสังเกตแรกของผมในเรื่องการปฏิรูปก็คือ คนที่ทำงานด้านนั้นๆมาเป็นเวลานานๆ มีโอกาสน้อยมากที่จะคิด ออกนอกกรอบหรือคิดอะไรที่จะเป็นการปฏิรูปได้ ซึ่งนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะคนปรกติทั่วโลก ไม่มีใครคิด อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปอะไร คนส่วนใหญ่ล้วนอยากที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ทำงานเพื่อ บรรลุเป้าหมายเดิมๆที่ตัวเองคุ้นเคย ดังนั้นนอกจากการไปเยี่ยมกระทรวงหรือหน่วยงานต่างๆแล้ว คสช.ควรจะไปเยี่ยมองค์กรอื่นที่เขาได้รับ ผลกระทบจากนโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงานที่ผมกำลังจะปฏิรูป ไปฟังเขาโดยไม่เอาข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ไปด้วย องค์กรอื่นๆเขาจะได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ควรไปเอางานวิจัยดีๆ มาดูว่าหน่วยงานแบบเดียวกันในต่างประเทศที่ทำงานได้ดีกว่าเรานั้นเขามีโครงสร้างองค์กรแบบไหน ทำงานกันอย่างไร...