Home Tags วันคนโสด

Tag: วันคนโสด

474,563FansLike
2,132FollowersFollow
1,593FollowersFollow
8,510SubscribersSubscribe

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Calvin_Teo

ยุทธศาสตร์สู่ AEC ตอนที่ 26 ยุทธศาสตร์สิงค์โปร์กับการเป็นศูนย์กลาง AEC

0
เวลาที่ธุรกิจระดับโลกเขามองหาประเทศที่จะไปทำธุรกิจหรือลงทุนเขาเอาอะไรตัดสินรู้มั้ยครับ? เขามองที่ หนึ่ง ความง่ายในการไปทำธุรกิจ ซึ่งต้องง่ายและสะดวก เริ่มตั้งแต่การตั้งบริษัท ระบบภาษี ความพร้อมของบุคลากร ความยากง่ายของการเอาเงินเข้าออก ข้อนี้สิงคโปร์ดีที่สุดในโลกส่วนไทยอยู่ที่ 18 สอง เขามองที่ ความโปร่งใส คอร์รัปชั่นมีมากน้อยเพียงใด และกฎหมายของประเทศนั้นๆ มีความเป็นธรรมต่อธุรกิจต่างชาติเท่ากับธุรกิจท้องถิ่นหรือไม่ เรื่องนี้สิงคโปร์ได้ที่ 5 ส่วนไทยอยู่ที่ 88 และสาม เขามองที่ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ว่ามีความพร้อมแค่ไหน มีต้นทุนต่ำหรือสูงในการทำธุรกิจ รวมถึงความสะดวกในการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของคนต่างชาติด้วยนะครับ สิงคโปร์ได้ที่ 2...