Home Mr.AEC พากิน พากิน ฮอทพอท ที่เมืองกุ้ยหยาง

พากิน ฮอทพอท ที่เมืองกุ้ยหยาง

0
572
[smartslider3 slider="7"]

พากิน ฮอทพอท ที่เมืองกุ้ยหยาง (Guiyang) เมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจ (Guizhou) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

[smartslider3 slider="9"]

NO COMMENTS