เล่าเรื่องสัมมนาด้านโลจิสติกของ CLMV ที่ขอนแก่น จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น

0
454

รายการ Good morning ASEAN กับ เกษมสันต์ วีระกุล ทุกวันจันทร์เช้า เวลา 07.00-07.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM100.5 MHz และอีก 53สถานีเครื่อข่ายทั่วประเทศโ

[smartslider3 slider="9"]