Amazing AEC – วันเด็กใน AEC (1)

0
638


วันเด็กของไทยในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคมวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นวันเด็กมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา
การจัดงานวันเด็กของไทยเรานั้นเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนขององค์การสหประชาชาติที่ได้ชักชวน ให้ไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกให้จัดงานวันเด็กเพื่อกระตุ้นให้โลกให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กให้มากยิ่งขึ้น หลังจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างเป็น ทางการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2497 ไทยเราก็เลยจัดงานวันเด็กครั้งแรกในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันจันทร์แรกของ เดือนตุลาคมพร้อมๆกับฟิลิปปินส์และบรูไน

ต่อมาในปีพ.ศ. 2502 องค์การสหประชาชาติ ก็ได้เชิญชวนประเทศต่างๆให้จัดงานวันเด็กสากล หรือ Universal Children’s day กันในวันที่ 20 พฤศจิกายนให้เหมือนๆกันเพราะเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก บรูไนและฟิลิปปินส์เลยเปลี่ยนการจัดงานวันเด็กจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมไปเป็นวันที่ 20 พฤศจิกายนแทน

ส่วนไทยเรายังคงจัดงานในวันจันทร์แรกของตุลาคมเหมือนเดิมจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2506 รัฐบาลไทยจึงมีมติเลือกวันเด็ก ใหม่โดยเลือกเอาวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมให้เป็นวันเด็กของประเทศแทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา เหตุผลที่ เปลี่ยนอย่างเป็นทางการนั้นลองค้นหาดูยังไม่เจอ ได้แต่เห็นการเขียนกันว่าสาเหตุที่เปลี่ยนจากวันจันทร์แรกของตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สอง ของมกราคมก็เพราะในช่วงเดือนตุลาคมนั้นยังมีฝนตกเฉอะแฉะอยู่ทำให้การจัดงานทำได้ยากลำบาก เด็กๆก็เดินทางลำบากด้วย ก็เลยเปลี่ยนมาจัดวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งไม่ซ้ำกับประเทศใดในโลกเลย

มีเพียงประเทศเดียวในโลกที่จัดงานวันเด็กเร็วกว่าไทยเสมอ คือบาฮามาส หรือ เครือรัฐบาฮามาส (Commonwealth of the Bahamas) ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเลือกเอาวันศุกร์แรกของเดือนมกราคมเป็นวันเด็ก

และมีอีกเพียงประเทศเดียวที่มีวันเด็กใกล้เคียงไทยเราคือ ตูนิเซีย หรือ สาธารณรัฐตูนิเซีย ประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ใน แอฟริกาเหนือ บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเขาเลือกเอาวันที่ 11 มกราคมเป็นวันเด็ก ซึ่งบางปีวันที่ 11 ก็มาก่อนวัน เสาร์ที่สองของเดือนมกราคม อย่างเช่นในปีนี้เป็นต้น

ก่อนที่องค์การสหประชาชาติจะเชิญชวนให้ประเทศต่างๆจัดงานวันเด็กแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งองค์กรสากลคือ สภาสตรี ประชาธิปไตยนานาชาติ ที่ให้ความสนใจกับเด็กและ กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีให้เป็นวันเด็กนานาชาติ หรือ International Children’s Day มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ก่อนหน้าองค์การสหประชาชาติเสียอีก สาเหตุที่สภาสตรีฯ เลือกเอา วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีให้เป็นวันเด็กก็เพื่อรำลึกถึงเหตุร้ายในเดือน มิถุนายนปีพ.ศ. 2485 ที่ขบวนการฟาสซิสต์ของ เยอรมันสังหารผู้ชายและทารกนับร้อยอย่างโหดเหี้ยม พร้อมทั้งยังจับผู้หญิงและเด็กไปกักขังไว้ในค่ายกักกัน ในปีพ.ศ. 2492 ผู้แทนประเทศต่างๆรวมถึงสภาสตรีฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและสิทธิสตรีจึงร่วมกันประณาม การกระทำของลัทธิฟาสต์ซิสต์ ปีต่อมาสภาสตรีประชาธิปไตยนานาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีให้เป็น วันเด็กนานาชาติ เพื่อให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิในชีวิต สิทธิด้านการศึกษาและการพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กทั่วโลก

มี 49 ประเทศทั่วโลกที่จัดงานวันเด็กในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี รวมถึงประเทศ AEC อย่าง สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ประเทศอื่นที่คนไทยคุ้นชื่อที่เลือกเอาวันนี้เป็นวันเด็กก็มี จีน เยอรมัน รัสเซีย โปรตุเกส โปแลนด์ และ เกาหลีเหนือเป็นต้น ส่วนมากประเทศที่เลือกเอาวันนี้เป็นวันเด็กจะเป็นประเทศสายสังคมนิยม

[smartslider3 slider="9"]